Ravinto

Taitoluistelu­taustainen ravintovalmentaja Mia Laakso maajoukkue­urheilijoiden tukena:

”Ravitsemus vaatii pitkä­jänteisyyttä kuten harjoittelukin”

7 joulukuun, 2020 Annastiina Hemmi Mia Laakson kotialbumi ja Pixapay

Liikuntatieteiden maisteri, ravinto- ja fysiikkavalmentaja Mia Laakso aloitti syksyllä maajoukkueen, nuorten maajoukkueen ja nuorten projektiryhmän ravintovalmentajana.

Urheilijan kehittymisessä on kyse ravinnon, harjoittelun ja levon muodostamasta kolminaisuudesta, jossa jokainen on yhtä tukeva pala. Monipuolisella ja riittävällä ruokavaliolla voidaan vaikuttaa merkittävästi luistelijan suorituskykyyn, kehittymiseen ja urheilu-uran kestoon.

Uuteen kauteen uusin eväin

Taitoluisteluliiton valmennusryhmien toimintaa kehitetään jatkuvasti kokonaisvaltaisempaan suuntaan, ja nyt yhdeksi painopistealueeksi haluttiin nostaa ravitsemus. Käytännössä ravintovalmennus toimii siten, että Mia Laakso on mukana huippuluistelun valmennusryhmien leireillä. Hän seuraa harjoituksia, pitää luentoja, syö yhdessä luistelijoiden kanssa ja tapaa heitä yksittäin. Myös etäyhteyksiä hyödynnetään kommunikoinnissa.

– Tarkoituksena on integroida ravitsemuksen osa-alue luonnollisesti valmennuksen kokonaisuuteen, Taitoluisteluliiton valmennuspäällikkö Satu Niittynen avaa yhteistyön taustoja.

”Nuorena lahjakkuustekijät vaikuttavat niin merkittävästi, että on vaikea tiedostaa, kuinka lajia tukevalla ruokavaliolla voisi kehittyä vielä enemmän.”

Yksi syy ravitsemukseen panostamiselle huippuluistelun parissa on se, että liiton valmennusryhmiin on tullut paljon uusia nuoria luistelijoita, joiden matka kohti terävintä kärkeä on alussa.

– Nuorena lahjakkuustekijät vaikuttavat niin merkittävästi, että on vaikea tiedostaa, kuinka lajia tukevalla ruokavaliolla voisi kehittyä vielä enemmän ja vaikuttaa jo nykytilanteeseen, Mia Laakso avaa.

Usein ravitsemusasioihin herätään vasta, kun tulee ongelmia, vaikka ruokavaliolla tiedetään olevan suora yhteys urheilijan suorituskykyyn ja palautumiseen. Esimerkiksi ravitsemuksen yhteyttä loukkaantumisiin ei monesti ymmärretä.

– Ravinto ei estä vammoja tai sairastumisia, mutta sen avulla voidaan pienentää riskejä ja nopeuttaa toipumista, Mia Laakso jatkaa.

Yhteinen kieli luistelijoiden kanssa

Ravitsemusvalmentaja Mia Laakso
Ravintovalmentaja Mia Laakson työhön kuuluu mahdollisten ongelmien ennaltaehkäisy ja haasteisiin tarttuminen aikaisessa vaiheessa.

Mia vietti itse nuoruutensa jäähalleissa ja kilpaili yksinluistelussa vuosikymmenen ajan. Kun taitoluistelija ripusti luistimet naulaan, hän siirtyi arviointipaneelin puolelle, josta on kertynyt kokemusta jo 13 vuotta. Kilpailutilanteiden seuraaminen arvioijan penkiltä on näyttänyt lajia eri perspektiivistä, mikä sekin on vaikuttanut Mian haluun vaikuttaa omalla toiminnallaan luistelijoiden hyvinvointiin ja kehittymiseen.

– Taitoluistelutaustansa ansiosta Mia puhuu samaa kieltä luistelijoiden kanssa, eikä hän ole siten irrallinen asiantuntija, Satu Niittynen toteaa.

”Henkisen hyvinvoinnin tärkeys ja sen vaaliminen nousevat tärkeiksi opeiksi.”

Tietoa on helpompi välittää urheilijoille, joiden arkeen pystyy samaistumaan. Mian omat kokemukset lajin parista ovat positiivisia, ja esimerkiksi liikunnallinen elämäntapa ja syvempi mielenkiinto hyvinvointia kohtaan ovat heränneet luistelun myötä.

– Henkisen hyvinvoinnin tärkeys ja sen vaaliminen nousevat tärkeiksi opeiksi, sanoo urheilupsykologiaakin opiskellut Mia Laakso.

Keskusteleva ilmapiiri

Mian luennot ovat vuorovaikutteisia, ja etenkin nuorten projektiryhmän untuvikot ovat olleet aktiivisia keskustelijoita. Tietoa ei kaadeta nuorten päälle, vaan luennoilla puhutaan heidän arjestaan ja päivittäisistä tilanteista. Esimerkiksi luistelijalla mukana olevaa välipalapatukkaa tarkastellaan yhdessä; mitä hyvää ja mitä huonoa tuotteessa on ravintosisällöllisesti?

– Ajattelutapani mukaan ei ole oikeaa tai väärää, hyvää tai pahaa vaan on erilaisia ateriakokonaisuuksia ja ruokavalioita, joissa pitää huomioida tiettyjä asioita, Mia kertoo.

”Ajattelutapani mukaan ei ole oikeaa tai väärää, hyvää tai pahaa vaan on erilaisia ateriakokonaisuuksia.”

Samaa keskustelevaa lähestymistapaa voidaan käyttää myös etenkin sosiaalisesta mediasta kumpuaviin ravitsemustrendeihin ja -kikkoihin, joilla mainostetaan olevan oikotie onneen. Myös lisäravinteiden runsaus voi sekoittaa nuoren ajatuksia. Klikkiotsikoita, somepostauksia ja mainoksia kannattaa lähestyä aina kriittisesti. 

– Ovatko seuraajamäärät tai esikuvan oma menestys perusteita asiantuntijuudelle tai tiedon luotettavuudelle? Mia haastaa.

Riittävästi energiaa

Urheilijan merkittävin ero tavalliseen tallaajaan on urheilun aiheuttama lisääntynyt energian tarve. Lisäksi tavoitteellisen urheilijan ruokailussa on oleellista huomioida yksilölliset ja lajikohtaiset erityispiirteet. Millainen ruokavalio sitten sopii taitoluistelijalle?

– Ruoan laatu ja ruokailun rytmitys korostuvat pari kertaa päivässä treenaavan luistelijan ravitsemuksessa, Mia kertoo.

Mitä monipuolisemmin koostaa ateriat ja välipalat hiilihydraateista, proteiineista ja rasvoista, sitä varmemmin elimistö saa kaikki tarvitsemansa ravintoaineet. Säännölliset ja tiheät ruokailuvälit takaavat sopivan energiatason ylläpidon, jotta luistin kulkee ja treenimotivaatio pysyy hyvänä.

”Kompastuskivenä on usein energiansaantiin keskittyvä ajattelutapa ja syömisen rajoittaminen ilman tarvetta.”

– Taitolajeissa energian tarve on pienempi kuin esimerkiksi kestävyyslajeissa, muttei kuitenkaan niin vähäinen kuin yleisesti luullaan. Syömisen rajoittamisen kuvitellaan kuuluvan esteettiseen lajiin eikä ruoasta puhumista koeta aiheelliseksi. Mia painottaakin, että ravitsemus tai siihen liittyvät luulot eivät saa olla tabuja.

– Kompastuskivenä on usein energiansaantiin keskittyvä ajattelutapa ja syömisen rajoittaminen ilman tarvetta, Mia toteaa.

Lopulta riittävä energian saanti on kaiken liikkumisen ja kehittymisen perusta.

Pitkäjänteistä työtä

Ravintovalmentajan työhön kuuluu mahdollisten ongelmien ennaltaehkäisy ja haasteisiin tarttuminen aikaisessa vaiheessa. Syvälle juurtuneisiin, vääristyneisiin ajatusmalleihin vaikuttaminen on tärkeää, jotta tieto pystytään siirtämään lautaselle.

– Ravitsemus vaatii pitkäjänteisyyttä kuten harjoittelukin, ja olisi hienoa olla luistelijoiden tukena koko urheilu-uran ajan, Mia pohtii.

Luistelijoiden terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttaminen oman osaamisen avulla tuntuu olevan Mialle erityisen merkityksellisestä työtä.

– Tämä laji on niin lähellä mun sydäntä. En voisi kuvitellakaan, etten olisi taitoluistelun parissa, Mia kiteyttää.

Lisää tietoa urheilijoiden ravitsemuksesta Terve urheilija -sivustolta.