Tietoa lajista

Elementeille määritelty perusarvot vaikeustason mukaan

Muodostelma­luistelun pistearviointi siirtyy ISU-arvioinnin suuntaan

19 marraskuun, 2020 Helena Tienhaara Sari Niskanen

Muodostelmaluistelun pistearviointi MuPi on uudistunut kaudelle 2020–2021. Arviointia kehittämässä ollut tuomari Nina Gustafsson muistuttaa, ettei pisteitä voi verrata aikaisempien vuosien pisteisiin.

MuPi on muodostelmaluistelun kansallisten sarjojen arviointijärjestelmä, joka otettiin käyttöön vuonna 2012. Kaudelle 2020–2021 arviointia on uudistettu viemällä sitä yhä enemmän ISU-arvioinnin suuntaan. MuPi-arviointia käytetään erityisesti tulokkaiden, noviisien ja aikuisten kilpailuissa, mutta sitä voidaan käyttää myös muiden sarjojen kutsukilpailuissa. Kilpailussa käytettävä arviointi ilmoitetaan aina kilpailukutsussa.

MuPi-arvioinnin merkittävin uudistus tälle kaudelle on se, että elementeille on nyt määritelty perusarvot niiden vaikeustason mukaan. Tuomarit arvioivat elementit laatupistein samalla skaalalla kuin ISU-arvioinnissa ja MuPi on siis nykyään melkein kuin ISU-arviointi, mutta teknistä paneelia ei tarvita. Joukkue ilmoittaa ennen kilpailua Suunniteltu ohjelma -lomakkeella ne elementit, jotka haluavat arvioitavan. Aiemmin Excel-taulukossa hoidettu tuloslaskenta on siirtynyt samaan järjestelmään kuin ISU-arviointi eli joukkueen saamat piste-erittelyt ovat nykyään saman näköiset kuin ISU-arvioinnin piste-erittelyt.

”Esimerkiksi siisti piiri ilman liikutusta saa paremmat laatupisteet kuin suttuinen liikkuva piiri, vaikka liikutus onkin vaikeampaa.”

Kuten ISU-arvioinnissa, myös MuPissa elementeille on määritelty perusarvot. Myös elementtien ja laatupisteiden kriteerit on määritelty. Mitä vaikeampi on elementti sitä korkeampi on sen perusarvo. Silti siististi suoritetusta matalamman perusarvon elementistä on mahdollista saada laatupisteiden kautta enemmän pisteitä kuin haparoiden suoritetusta korkeamman perusarvon elementistä. MuPissa tuomarit arvioivat yhä edelleen suoritetun elementin laatua.

– Valmentajan tehtävänä on arvioida, miten vaativia elementtejä joukkueen kannattaa ohjelmaansa tehdä. Esimerkiksi siisti piiri ilman liikutusta saa paremmat laatupisteet kuin suttuinen liikkuva piiri, vaikka liikutus onkin vaikeampaa. Jos elementti on sotkuinen, laatupisteet menevät miinukselle, sanoo tuomari Nina Gustafsson, joka on ollut mukana tekemässä uudistuksia Mupi-arviointiin.

Laatupisteiden skaala vaihtunut

Joukkue kerää suorituksellaan elementtikohtaisia laatupisteitä sekä koko ohjelman ajan arvioitavia osa-aluepisteitä. Näistä muodostuvasta kokonaispistemäärästä ylituomari tekee tarvittaessa määrätyt vähennykset.

Muutoksista huolimatta muodostelmaluistelun pistearvioinnissa ei edelleenkään tarvita teknistä paneelia. Arvioinnin pohjana toimii joukkueen etukäteen toimittama Suunniteltu ohjelma -lomake, johon valmentaja on ilmoittanut, mitkä elementit joukkue haluaa arvioitavan laatupistein ja mitkä elementit tulee arvioida siirtymisiksi. Mikäli joukkue saa sarjan kilpailuvaatimusten mukaan valita, tekeekö se esimerkiksi pivottavan blokin vai blokin, elementti arvioidaan sen mukaan, minkä elementin joukkue on merkinnyt Suunniteltu ohjelma -lomakkeeseen arvioitavaksi elementiksi.

Muodostelmaluistelun pistearvioinnissa joukkue saa Suomen Taitoluisteluliiton sääntöjen mukaan vaadituista elementeistä laatupisteitä ISU-arvioinnin mukaisesti asteikolla -5 – +5 kun aikaisemmin asteikko oli 0-7. MuPissa laatupiste -5 on aina arvoltaan nolla eli silloin joukkue ei saa kyseisestä elementistä lainkaan pisteitä. Miinuksille ei ole mahdollista mennä.

Arvioitavien elementtien on täytettävä ISU:n kullekin kaudelle julkaisemat perusvaatimukset. Mikäli mitkään elementin perusvaatimukset eivät täyty, joukkue saa elementistä -5 laatupistettä. Mikäli jokin elementin perusvaatimuksista puuttuu, joukkue voi saada elementistä korkeintaan laatupisteen -3. 

– On myös syytä muistaa, että laatupisteistä saattaa saada -5, jos elementti epäonnistuu pahasti. Aina syy ei siis ole se, etteivät perusvaatimukset täyttyisi, Gustafsson toteaa.

Tikkurilan Taitoluisteluklubin uusi Ice Galaxy -tulokasjoukkue avasi kautensa KeMun kutsukilpailuissa.
Tikkurilan Taitoluisteluklubin uusi Ice Galaxy -tulokasjoukkue avasi kisakautensa Keski-Uudenmaan Muodostelmaluistelijoiden kutsukilpailuissa 14.11.2020, jossa käytettiin uudistunutta muodostelmaluistelun pistearviointia.

Mitä osa-aluepisteissä arvioidaan?

Tuomarit arvioivat koko ohjelman ajan myös viittä osa-aluetta, jotka ovat perusluistelu, askeleet, unisono ja suoritusvarmuus, musiikin ilmentäminen sekä sommittelu ja siirtymiset. Näistä osa-alueista joukkue saa pisteet asteikolla 1–10. Pisteskaala ei ole absoluuttinen, vaan sitä sovelletaan sarjakohtaisesti. Osa-alueiden arvioinnissa voidaan pisteitä sanoittaa seuraavanlaisesti: 1–2 vaatii vielä harjoittelua, 5–6 perustaso on jo hallinnassa ja 9–10 on hieno suoritus. Päästäkseen pisteisiin 9–10 ei joukkueen suorituksen tarvitse olla täydellinen.

Osa-aluepisteiden arvioinnissa katsotaan hyvin pitkälti samoja asioita kuin ISU-arvioinnissakin. Perusluistelu-pisteessä tuomarit arvioivat peruspotkujen ja sirklauksen laatua, luistelun liukua ja vauhtia, luistelijoiden polven ja terän käyttöä sekä otteiden laatua.

Askeleet-pisteessä arvioidaan askelten puhtautta ja sujuvuutta, liukua ja vauhtia, askeleiden vaikeustasoa sarjan odotusten mukaisesti, sekä kaarten ja käännösten syvyyttä ja laatua.

Unisono ja suoritusvarmuus -pisteeseen vaikuttaa luistelijoiden liikkeiden samankaltaisuus ja yhdenaikaisuus, vartalon hallinta, linjakkuus ja tyyli sekä yleinen suoritusvarmuus.

”Pisteitä ei ole voinut verrata aikaisemminkaan, mutta uudistusten myötä MuPin pistemäärät ovat huomattavasti alempia kuin viime kaudella.”

Musiikin ilmentäminen -pisteessä tuomarit huomioivat, miten hyvin luistelijat luistelevat musiikin rytmiin. Lisäksi arvioidaan koreografiassa huomioidut musiikin kohokohtien ja tyylin ilmentämiset, joukkueen kontakti yleisöön, esittäminen sekä valitun musiikin tai teeman sopivuus suhteessa joukkueen ikään ja taitoihin.

Sommittelu ja siirtymiset -pisteeseen vaikuttavia asioita ovat ohjelman rakenteen tasapainoisuus ja monipuolisuus sekä elementtien sijoittelu ja kentän käyttö.

Nina Gustafsson haluaa muistuttaa, että pisteitä ei voi vertailla eri kilpailujen välillä.

– Pisteitä ei ole voinut verrata aikaisemminkaan, mutta uudistusten myötä MuPin pistemäärät ovat huomattavasti alempia kuin viime kaudella. Pistemäärän tippuessa uuden kisakauden kilpailuissa kyse ei ole siitä, että joukkue olisi edellisiä kausia heikompi.


Riihimäen Jäätaitureiden kansallisten sarjojen kutsukilpailussa 14.11. käytettiin uudistunutta muodostelmaluistelun pistearviointia. Tutustu tulokkaiden piste-erittelyihin tästä.

Artikkelikuvassa luistelee Espoon Taitoluisteluklubin Sunbeams-tulokasjoukkue Keski-Uudenmaan Muodostelmaluistelijoiden kutsukilpailuissa 14.11.2020.

Lue myös
Tietoa lajista

Rivi, blokki, mylly...

Muodostelmaluistelun elementit tutuksi

1 maaliskuun, 2019

Tietoa lajista

Muodostelmaluistelun arviointi selkokielellä

7 joulukuun, 2018