Tietoa lajista

Rivi, blokki, mylly...

Muodostelmaluistelun elementit tutuksi

1 maaliskuun, 2019 Helena Tienhaara Antti Lehto ja Sari Niskanen 

Muodostelmaluistelun elementit muuttuvat ja kehittyvät koko ajan lajin mukana. Viime vuosina on ohjelmien laatimisessa annettu jälleen entistä enemmän vapautta, mikä on tuonut ohjelmiin lisää mielenkiintoa.

Lineaariset tai pivottavat elementit: blokki ja rivi

Blokki on vähintään kolmesta rivistä koostuva elementti, jonka on katettava vähintään kentän pituus tai sitä vastaava mitta. Blokin rivien määrä voi vaihdella.

Rivi koostuu yhdestä tai kahdesta rivistä. Myös rivin on katettava vähintään kentän pituus tai sitä vastaava mitta.

Blokkia ja riviä voidaan vaikeuttaa erilaisilla muodoilla (esim. blokissa neljä riviä, kolme riviä, pyramidi), erilaisilla otteilla (esim. hartiaote, käsiote, ranneote, ristiote), niin sanotuilla extra featureilla (esim. erilaiset liu’ut, piikkiaskeleet, pienet hypyt ja vartalon liikkeet) tai luistelijoiden/rivien paikanvaihdoksilla. Blokissa voidaan tehdä myös askelsarja, tai blokki voi kulkea piirin tapaista rataa pitkin. Rivissä voidaan myös käyttää otteen irrotusta tai rivin erilaisia luistelusuuntia kuten diagonaalia.

Rivi-elementti. Mallia näyttää HSK:n Team Unique -seniorijoukkue.

Rivi-elementti. Mallia näyttää HSK:n Team Unique -seniorijoukkue.

Blokki ja rivi voivat myös pivottaa, jolloin puhutaan pivottavasta blokista ja pivottavasta rivistä. Pivotus tarkoittaa elementin kääntämistä hieman myllymäisesti keskipisteen ympäri. Pivottava blokki on vaadittu elementti monissa sarjoissa. Sen vaikein muoto on 270 asteen pivotus yhdellä jalalla, neljän vaikean askeleen askelsarjalla ja pivotuspäätä vaihtaen.

Pyörivät ja liikkuvat elementit: piiri ja mylly

Piirissä on sääntöjen mukaan oltava vähintään neljä luistelijaa. Piiri voi muodostua yhdestä tai useammasta piiristä, jotka voivat olla vierekkäin tai sisäkkäin. Piirin pitää pyöriä vähintään 360 astetta.

Mylly on tuulimyllyn siipien näköinen kuvio, jossa sakarat pyörivät yhden pisteen ympäri vähintään 360 astetta. Myllyn sakaroiden määrä voi vaihdella, ja myllyjä voi olla useampia rinnakkain.

Piiriä ja myllyä voidaan varioida samankaltaisilla asioilla kuten blokkia ja riviäkin. Esimerkiksi erilaiset muodot, paikanvaihdokset ja extra featuret kuuluvat myös näihin elementteihin. Piirissä ja myllyssä voidaan käyttää myös luistelusuunnan vaihdosta ja interlockingia. Interlocking toteutetaan kahdella erillisellä piirillä/myllyllä, jotka pyörivät eri suuntiin ja niin lähekkäin, että luistelijat/sakarat ohittavat toisiaan vuorotellen toistensa pyörimisalueella.

Jos piiri ja mylly liikkuvat kentällä, kyseessä ovat liikkuvat elementit eli liikkuva piiri ja liikkuva mylly. Vaikeimman tason liikkuvassa piirissä nähdään weaving, jolle ei interlockingin tapaan ole vakiintunutta suomenkielistä nimitystä. Weavingissa kaksi sisäkkäistä piiriä vaihtaa liikuttamisen  aikana paikkoja niin, että ulkopiiristä tulee sisäpiiri ja päinvastoin.

Liikkuvaan myllyyn voidaan hakea vaikeutta luistelulla ilman otetta, pyörähdyksillä ja luistelijoiden/sakaroiden paikanvaihdoksilla liikuttamisen aikana.

Luovuus saa kukkia

Kaudella 2018–2019 SM-sarjojen ohjelmissa nähdään ensimmäistä kertaa niin sanottuja taiteellisia peruselementtejä, joita ovat blokki, piiri, rivi ja mylly. Näissä elementeissä päästään näkemään entistä enemmän omaperäisyyttä, sillä elementin rakentamisessa on reilusti valinnanvapautta.

Taiteellisiin elementteihin voidaan hakea vaikeutta:

  • erilaisilla muodoilla
  • Intersecting ”ohituksilla”
  • Weaving ”paikanvaihdoksilla”
  • Koreografisilla sarjoilla
  • Nostoilla
  • Hypyillä
  • Pirueteilla
  • Pareittain tehtävillä liikkeillä
  • Pivotuksella tai
  • Liikuttamisella

Luovassa elementissä tärkeintä on elementin omaperäisyys, laatu ja sen rakentaminen musiikkiin sopivaksi. Luova elementti on tällä kaudella SM-noviiseilla ja SM-junioreilla luova läpimeno. SM-senioreilla luova elementti on nosto. Vaatimukset on tässä elementissä jätetty tarkoituksella löyhemmäksi, jotta se esittelisi nimenomaan luovuutta.

Yhdistelmäelementissä yhdistetään kaksi elementtiä. Yhdistelmäelementti voi olla esimerkiksi piirin sisällä pyörivä mylly tai blokin läpi luisteleva rivi.

Vauhtia ja vaarallisia tilanteita

Muodostelmaluistelu sisältää elementtejä, jotka aiheuttavat katsomossa aivan erityisiä sydämentykytyksiä. Näitä ovat muun muassa läpimenot ja nostot, jotka ovat samalla myös arvokkaimmat elementit pisteiden valossa.

Läpimenossa osa joukkueesta menee toisen osan läpi luistellen erityisen läheltä toisiaan. Läpimenoon vaikeutta tuovat luisteleminen selkä edellä läpimenoa kohti sekä läpimenohetkellä tehtävät pyörähdykset. Kaikkein vaativimpia läpimenoja ovat piiskaläpimeno ja kulmaläpimeno. Muita läpimenoja ovat mm. neliö, kolmio ja kahden rivin läpimeno.

Ryhmänosto. Mallia näyttää ESS:n Lumineers-seniorijoukkue.

Ryhmänosto. Mallia näyttää ESS:n Lumineers-seniorijoukkue.

Ryhmänosto on vaadittu elementti vain SM-senioreilla. Ryhmänostossa kaikkien luistelijoiden tulee osallistua elementtiin joko nostettavana, nostajana tai tekemällä vapaaluisteluliikkeitä. Nostoihin vaikeutta tuovat liikkuvuutta tai tasapainoa osoittavat asennot, vaikea meno nostoon tai vaikea ulostulo nostosta (esim. nostettava tekee voltin), luistelijan asennonvaihto ilmassa noston aikana, peilikuvana luisteltavat nostot sekä kaikkien nostoryhmien pyöriminen molempiin rotaatiosuuntiin.

Monipuolisia askeleita ja vartalonkäyttöä

Otteeton askelsarja eli tutummin avoblokki on askelsarja, joka suoritetaan ilman otetta blokkimuodossa. Elementissä arvioidaan erikseen elementin taso ja askeleet. Elementin tasoa voidaan nostaa vähintään 90 asteen pivotuksella, luistelijoiden/rivien paikanvaihdolla, kahdella erilaisella rivistömuodolla sekä luistelemalla kentällä diagonaalisuuntaan.

Otteeton askelsarja. Mallia näyttää HSK:n Team Mystique -juniorijoukkue.

Otteeton askelsarja. Mallia näyttää HSK:n Team Mystique -juniorijoukkue.

Otteettoman askelsarjan osana nähtiin ennen myös twisselisarja, joka on kaudelle 2018–2019 erotettu omaksi Twizzle-elementiksi. Tässä elementissä joukkue suorittaa twisseleitä itsenäisesti mutta samanaikaisesti. Jopa amatöörin on helppo havaita twisselit, sillä ne ovat kuin piruetteja, mutta liikkuvat jäällä eteenpäin. Twisseleihin vaikeutta tuovat erilaiset vapaajalkojen ja käsien variaatiot.

 Piruetteja, parielementtejä ja liukuja

Muodostelmaluistelussa joukkue voi tehdä piruetteja soolona, pareissa ja ryhmissä. Koko joukkueen tekemä yhtäaikainen piruetti on vaadittuna elementtinä ainoastaan SM-junioreiden lyhytohjelmassa. Piruetti on näyttävä elementti. Katsojan on huonommallakin luistelutietämyksellä helppo havaita, osaavatko joukkueen kuusitoista luistelijaa pyöriä yhtä aikaa. Paripiruetteja nähdään jonkin verran SM-junioreiden ja SM-senioreiden vapaaohjelmissa.

Parielementissä nähdään keskipisteen ympäri pyöriviä eli pivottavia pariliikkeitä. Kuolemanspiraali on yleisesti käytetty parielementti.

Parielementti: kuolemanspiraali. Mallia näyttää OLK:n Stella Polaris -juniorijoukkue.

Parielementti: kuolemanspiraali. Mallia näyttää OLK:n Stella Polaris -juniorijoukkue.

Liukuelementissä joukkue tekee kaksi tai kolme erilaista liukua. Nämä voivat olla esimerkiksi vaakoja ja niiden variaatioita, linjeerauksia ja ina bauereita. Kaikki liu’ut on tehtävä puolen kentän sisällä. Tällä säännöllä vältetään tennismatsi-efekti, jossa tuomaristo joutuisi kääntelemään päätänsä vasemmalta oikealle nähdäkseen kaikki liu’ut.

Ja miten se arviointi menikään… Lue Muodostelmaluistelun arviointi selkokielellä -juttu ja tiedät taas enemmän!


Jutun kirjoittaja FM Helena Tienhaara on Espoon Jäätaitureiden muodostelmaluisteluvalmentaja, joka on tällä hetkellä äitiysvapaalla.

Lue myös
Tietoa lajista

Elementeille määritelty perusarvot vaikeustason mukaan

Muodostelma­luistelun pistearviointi siirtyy ISU-arvioinnin suuntaan

19 marraskuun, 2020

Tietoa lajista

Muodostelmaluistelun arviointi selkokielellä

7 joulukuun, 2018