Tietoa lajista

Arvioijan polku

Kuinka aloittaa tuomariura, Saara Ehalt?

20 marraskuun, 2019 Anna Lilja Saara Ehalt

Moni luistelija on varmasti oman urheilu-uransa loppupuolella harkinnut uraa tuomarina. SkatingFinland haastatteli yksin- ja pariluistelussa SM-ylituomarina sekä kansainvälisenä tuomarina toimivaa Saara Ehaltia oman arvioijan uran aloittamisesta sekä arvioijana kehittymisestä. Tuomarointikokemusta Ehaltille on kertynyt jo 16 vuoden ajalta.

”Tuomarilta vaaditaan vähintään 16 vuoden ikää.”

Arvioijan polku tuomarin osalta alkaa ilmoittautumisesta seuratuomarikoulutukseen, jolloin alkaa ensimmäinen vaihe eli tuomariharjoittelijan vaihe. Suoritettuasi hyväksytysti seuratuomarikoulutuksen harjoitteluineen saat toimia tuomarina yksinluistelussa kilpailuissa, joissa on käytössä tähtiarviointi ja muodostelmaluistelussa kilpailuissa, joissa on käytössä muodostelman pistearviointi eli MUPI. Seuratuomarivaiheessa arvioija voi itse myös vielä kilpailla, mutta ei samoissa kilpailuissa, joissa toimii arvioijana. Tuomarilta vaaditaan kuitenkin vähintään 16 vuoden ikää.

”SM-tuomaritestin kautta on mahdollista nousta myös SM-tason tuomariksi”

Seuratuomarivaiheen jälkeen on vuorossa lajituomarikoulutus, jossa käydään läpi ISU-arviointi. Hyväksytysti suoritettu koulutus sekä sen ohessa hyväksytysti suoritetut vähintään kaksi harjoittelua ja yksi katsomoharjoittelu oikeuttavat toimimaan 3-luokan kansallisen tason tuomarina, josta on mahdollista jatkaa vielä luokille kaksi ja yksi. SM-tuomaritestin kautta on mahdollista nousta myös SM-tason tuomariksi. Kotimaan kisoissa korkeimmat tuomaritasot ovat kansallisen ja SM-tason ylituomarit. Jokainen tuomarointivaihe kestää omasta aktiivisuudesta ja tuomarointikokemuksen kartuttamisesta riippuen vähintään yhdestä kolmeen vuotta.

Teknisessä paneelissa arvioivien kontrollerien ja spesialistien polku muistuttaa pitkälti tuomarin polkua. Erona on kuitenkin vaadittu 18 vuoden ikä. Koulutuksen lisäksi on tehtävä vähintään kaksi harjoittelua ja katsomoharjoittelu hyväksytysti, jonka jälkeen kutsutaan liiton järjestämään teknisten kokeeseen. Hyväksytyn koesuorituksen jälkeen pääsee teknisten toimihenkilöiden listalle.

”Suomen Taitoluisteluliitto nimeää kansainvälisiin tuomarikokeisiin tuomareita, jotka pääsevät seminaarin jälkeen osallistumaan kokeeseen.”

Mikäli mielii tuomariksi aina kansainväliselle tasolle asti, vaatii se runsaasti kokemusta kotimaisissa tuomariluokissa. Suomen Taitoluisteluliitto nimeää kansainvälisiin tuomarikokeisiin tuomareita, jotka pääsevät seminaarin jälkeen osallistumaan kokeeseen. Kokeen hyväksytty arvosana mahdollistaa pääsyn kansainvälisten tuomareiden listalle. Kansainvälisestä tuomarista seuraava taso on ISU-tuomari, jonka seuraavat tasot puolestaan ovat kansainvälinen ylituomari ja ISU-ylituomari. Eteneminen kansainvälisellä tasolla luokasta toiseen tapahtuu aina erillisten kokeiden kautta. Kokeet sisältävät käytännön arviointitaidon testausta sekä kirjallista sääntö- ja arviointituntemuksen testausta englannin kielellä

”Tuomaristo koostuu arviointijärjestelmästä ja kilpailujen tasosta riippuen vähintään kolmesta ja enintään yhdeksästä tuomarista”

Kilpailuissa tuomaristo koostuu arviointijärjestelmästä ja kilpailujen tasosta riippuen vähintään kolmesta ja enintään yhdeksästä tuomarista. Sarjoissa, joissa on käytössä ISU-arviointi, on kaksi arvioijakokoonpanoa: kilpailun tuomarit ja tekninen paneeli. Tekniseen paneeliin kuuluu kolme henkilöä; kontrolleri, spesialisti sekä avustava spesialisti. Kotimaan kilpailun tuomaristo koostuu aina yhdestä ylituomarista sekä sarjasta ja käytössä olevasta arviointijärjestelmästä riippuen seuratuomareista, kansallisista tuomareista luokista 1–3, SM-tuomareista tai ylituomariluokista olevista tuomareista.