Tietoa lajista

Opetus- ja kulttuuriministeriön seuratoiminnan kehittämistuesta nostetta toiminnalle

Turun Riennon Taitoluistelu palkkaa tuella osa-aikaisen toiminnanjohtajan

3 elokuun, 2020 Anna Lilja Turun Riennon Taitoluistelu ry

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) myöntää vuosittain seuratoiminnan kehittämistukea. Tuki on tarkoitettu lasten ja nuorten liikuntaharrastamisen lisäämiseen sekä monipuoliseen organisoidun liikunnan kehittämiseen. Avustusta voivat hakea liikunta- ja urheilutoimintaa järjestävät rekisteröityneet yhdistykset. Hakuaika seuratuelle on vuosittain marras–joulukuussa.

Seuratuen tavoitteena on edistää lasten ja nuorten matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia sekä edistää innovatiivisia toimintamalleja ja monipuolistaa seuratoiminnan malleja. Tuettavien hankkeiden tavoitteena tulee olla yksi tai useampi OKM:n lasten ja nuorten urheilua koskevista alatavoitteista. Tukea myönnettiin tänä vuonna yhteensä yhdeksälle taitoluisteluseuralle. Tukisumma taitoluistelulle oli noin 93 500 euroa.

Erinomainen mahdollisuus kehittää toimintaa

Suomen Taitoluisteluliiton seuratoiminnan kehittäjä Mira Korpinen rohkaisee seuroja hakemaan OKM:n seuratukea. Tuki on erinomainen mahdollisuus kehittää seuran toimintaa. OKM:n hankkeiden tavoitteet kohdistuvat pitkälti matalan kynnyksen harrastustoimintaan, jolloin myös harrastajamäärät mahdollisesti kasvavat ja seura saa samalla näkyvyyttä. Lisäksi seuratuki mahdollistaa uusien innovatiivisten ideoiden kokeilun ja kehittelyn. Korpinen kannustaakin seuroja pohtimaan, mistä seuran toiminnalle saisi lisää nostetta. Toisiko taloudellinen tuki alkysysäyksen?

”Lasten ja nuorten äänien kuuluminen seuratoiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä on yksi OKM:n alatavoitteista.”

Viime vuosina taitoluistelussa on Korpisen mukaan ollut myös erilaisia poikaluisteluun liittyviä tempauksia, jotka ovat kasvattaneet poikien määrää taitoluistelussa. Korpinen toivoo, että seuroissa mietittäisiin myös sitä, miten lasten ja nuorten ääntä saisi kuulumaan paremmin seuran toiminnassa.

– Lasten ja nuorten äänien kuuluminen seuratoiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä on yksi OKM:n alatavoitteista, Korpinen kertoo.

Lisää hallinnollisia työntekijöitä

Taitoluisteluliitto haluaa kannustaa seuroja myös pohtimaan hallinnosten työntekijöiden palkkaamista yhä laadukkaamman seuratoiminnan kehittämiseksi. Hallinnollisten työntekijöiden määrä on suomalaisissa taitoluisteluseuroissa vielä toistaiseksi vähäinen. OKM:n seuratuen tavoitteena voi olla alkutukena toimiminen pysyville palkkauksille.

Turun Riennon Taitoluistelu ry on yksi yhdeksästä tukea saaneesta seurasta. Tukea haettiin nimenomaan uuden osa-aikaisen toiminnanjohtajan palkkaamiseen. Idea tuen hakemisesta ja osa-aikaisen toiminnanjohtajan palkkaamisesta syntyi kasvaneen seuran tarpeista.

– Seura on kasvanut viimeisen kuuden vuoden aikana ja samalla hallinnollisen työn määrä on lisääntynyt, TRT:n varapuheenjohtaja Anne-Mari Anttila kertoo.

Vaikutusta seuran näkyvyyteen ja kasvuun

Turun Riennon Taitoluistelu ry on aikaisemminkin saanut OKM:n seuratukea. Myös Anttila kehottaa muita seuroja hakemaan tukea. Heidän saamallaan tuella on Anttilan mukaan ollut vaikutusta seuran näkyvyyteen ja kasvuun. Seuran toiminta on laajentunut erilaisten matalan kynnyksen harrastushankkeiden kautta ja samalla seuraan on saatu uusia luistelijoita.

Millainen sitten on seuratuen hakuprosessi? Seuratukea harkitsevien seurojen kannattaa ehdottomasti perehtyä aluksi kunnolla tukeen ja sen saamisen edellytyksiin. Tämän jälkeen alkaa suunnitteluprosessi.

Luistelukoulu on Turun Riennon Taitoluistelun toiminnan perusta.
Luistelukoulu on Turun Riennon Taitoluistelun toiminnan perusta.

– Tuen hakeminen alkaa ideasta ja tarpeesta, johon seuratukea haetaan. Tämän jälkeen idea viedään seuran hallitukselle käsiteltäväksi. Käsittelyn jälkeen alkaa suunnitteluprosessi, johon kannattaa varata aikaa. Vaikka hakuaikaa on kuukausi, tulee hakuprosessi aloittaa reilusti ennen hakuajan alkua, Anttila painottaa.

– Hakemuksen luonnos hyväksytetään seuran hallituksella, jonka jälkeen hakemusta vielä hiotaan ja suunnitellaan hieman lisää. Lopulta valmis hakemus lähetetään Opetus- ja kulttuuriministeriölle, Anttila kertoo hakuprosessista.

Lopuksi Anttila kehottaa tukea hakevia seuroja olemaan yhteydessä jo tukea hakeneisiin ja saaneisiin seuroihin.

– Kannattaa kysyä neuvoa kokeneemmilta. Myöskään epäonnistumisia ei kannata pelätä. Vaikka kaikkiin hankkeen tavoitteisiin ei yltäisikään, mahdollistaa tuen saaminen kuitenkin hankkeen eteenpäin menemisen.