Tietoa lajista

Ensimmäinen taitoluistelussa:

Helsingin Luistelijat on huippu-urheilun Tähtiseura

23 helmikuun, 2022 Marita Kokko Helsingin Luistelijat

Helsingin Luistelijat on ensimmäisenä taitoluisteluseurana saavuttanut olympiakomitean huippu-urheilun Tähtimerkin ja läpäissyt kaikkien kolmen Tähtimerkin laatuohjelman. Seuralle tähtitunnukset ovat sinetti vastuullisesta valmennuksesta kolmen taitoluistelulajin turvallisessa kodissa.

Tähtimerkki huippu-urheilun osa-alueelle varmistaa huippu-urheilijalle laadukkaat ja turvalliset edellytykset harjoitella ja menestyä. Samasta laadusta kertovat myös lasten ja nuorten sekä aikuisten Tähtimerkki-tunnukset, jotka Helsingin Luistelijat saavutti ensimmäisenä helsinkiläisenä seurana jo kesäkuussa 2021.

Huippu-urheilun Tähtimerkki on myönnetty seuralle jäätanssista ja muodostelmaluistelusta.                       

– Tavoitteenamme on tulevina vuosina ulottaa Tähtimerkki myös yksinluisteluun, kunhan prosessiin vaaditut SM-edustukset lajissa jälleen täyttyvät, seuran puheenjohtaja Anders Sundgren toteaa.

Verkosto tukee huipulle

Kiinnostus laadun varmistamiseen tähtitunnuksin on kasvanut, sillä maamme noin 14 000 urheiluseurasta 587 on jo saavuttanut yhden tai kaksi tähtitunnusta 45 eri lajissa. Huippu-urheilun Tähtimerkki 19 on seuralla. Tähtipolulla on parhaillaan yli 200 laatumerkkiä tavoittelevaa seuraa eri lajiliitoista

Kolmen tähden seuroja on maassamme vasta seitsemän. Ne kuusi muuta Helsingin Luistelijoiden lisäksi ovat Oulun Uinti, Swimming Jyväskylä, Olarin Voimistelijat, Turun Urheiluliitto ja Vantaan Voimistelu.

Tähtimerkin saanut seura kuuluu tähtikuvioon, jonka seurat ja lajiliitot kehittävät tiiviisti yhdessä urheilijan polkua kotiseuran lähtöviivalta kansainväliselle huipulle.

– Olemme hienossa seurassa, Helsingin Luistelijoiden puheenjohtaja Anders Sundgren toteaa viitaten huippu-urheilun seitsikkoon.

Huippu-urheilun tähtiseura on oman lajinsa edelläkävijä. Sen tulee ohjata resursseja urheilijoidensa tukemiseen sekä vahvistaa seuratoiminnan elinvoimaisuutta.

Huippu-urheilulle laatukriteerit

Helsingin Luistelijat aloitti laatuohjelmatyön toden teolla keväällä 2019. Kaikkia kolmea Tähtimerkkiä työstettiin yhtä aikaa, mikä pisti väen urakoimaan. Nyt, kun kaikki kolme tunnusta on saavutettu, kehitystyö jatkuu edelleen. Tähtimerkkien sisältö auditoidaan säännöllisesti kolmen vuoden välein.

Lasten ja nuorten sekä aikuisten Tähtimerkeille oli valmiit kriteerit, joita seurata. Taitoluistelulle huippu-urheilun laadun tunnusmerkit oli luotava taitoluisteluseurojen kesken.

Mukaan taitoluistelun huippupolkua rakentamaan tulivat HL:n lisäksi Helsingin Taitoluisteluklubi, Tapparan taitoluistelu, Espoon Jäätaiturit, Koovee sekä Joensuun Kataja. Yhteinen laatuvaatimusten määrittely kohti tähtitunnusta vahvisti yhteistyötä seurojen ja lajiliiton välillä.

 – Työskentely toi tekemiselle konkreettisia keinoja uudenlaiseen yhteistyökuvioon sekä väylän, jonka kautta asioita voidaan viedä olympiakomiteasta lajiliittoihin ja edelleen seuroihin niiden toimijoille, kuvaa valmentaja Tiina Pesonen.

– Pyrimme luomaan kriteeristöä niin, ettei se sulje pois seuran tapaa työskennellä. Huippuseuroilla voi olla yhteiset laatuvaatimukset, mutta oma tapa toteuttaa ne. Esimerkiksi suuressa seurassa toiminta onnistuu vain tiimikeskeisesti ja pienemmässä ollaan ehkä vielä yksilöiden varassa, seurakoordinaattori Eeva Ripatti kertoo.

Molemmat kuuluivat HL:n tähtitiimiin Kirsti Larva-Taylorin, Henna Lindholmin, Arina Klinovitskayan, Anu Tuunasen ja Johanna Vainio-Pyykkösen kanssa.  Heistä nimenomaan huippu-urheilun kriteereitä valmistelivat Kirsti, Tiina, Eeva ja Henna.

Helsingin Luistelijoiden tähtitiimiin kuuluvat Arina Klinovitskaya, Kirsti Larva-Taylor, Henna Lindholm, Tiina Pesonen, Eeva Ripatti, Anu Tuunanen, Johanna Vainio-Pyykkönen sekä Teams-kokouksen kuvasta puuttuva seuran puheenjohtaja Anders Sundgren.
Helsingin Luistelijoiden tähtitiimiin kuuluvat Arina Klinovitskaya, Kirsti Larva-Taylor, Henna Lindholm, Tiina Pesonen, Eeva Ripatti, Anu Tuunanen, Johanna Vainio-Pyykkönen sekä Teams-kokouksen kuvasta puuttuva seuran puheenjohtaja Anders Sundgren.

Varmistus vastuullisuudesta

Seuran hallituksen jäsen Kirsti toteaa Tähtimerkkien kertovan vanhemmille vastuullisuudesta. 

– Kyse on kalliista lajista, jossa rivivanhemmilla on tavallisesti huono näkyvyys seurojen toimintaan. Tällainen standardi avaa toimintaa ja rakentaa luottamusta. Koska haluamme olla hyvä seura, haluamme olla mukana tällaisessa laatujärjestelmässä.

Kun huippu-urheilun kriteereiden kanssa päästiin oman seuran auditointiin, kaikki yllättyivät, miten helppoa kolmen lajin yhteistyö oli. Mistään ei tarvinnut vääntää.

Polun varrella jäätanssi, muodostelmaluistelu ja yksinluistelu oppivat paljon toisiltaan. 

– Usein ne asiat, joiden kanssa toinen laji kipuili, olikin saatu toimimaan toisessa lajissa. Kaikkien parhaat käytännöt mallinnettiin kaikkien käyttöön. Koko tiimi tiedosti vahvuudet ja heikkoudet. Nyt pitää miettiä, miten heikkoudet korjataan ja vahvuudet ylläpidetään, Eeva summaa.

”Kaikkien parhaat käytännöt mallinnettiin kaikkien käyttöön.”

Kolmen lajien yhteistyö onkin tähtitiimiläisten mukaan suurin prosessin tuoma vahvuus. Samalla toiminta ammattimaistui.

Huippuvalmennus vaatii resursseja. Koska kyse ei ole ammattiurheilusta, on Tiinan mukaan olennaista ratkaista, miten pitkälle luistelijoita pystytään viemään näillä resursseilla.

 – Minkälaisia luovia ratkaisuja voi löytää? Miten lajit löytävät yhteisiä, eteenpäin vieviä hankkeita? Voima on yhteistyössä. On löytynyt paljon potentiaalia, jota ei ole ymmärretty hyödyntää kaikkien lajien hyväksi hän pohtii.

Keskustelun ryöpsähdellessä toistuivat usein tehtävät, jotka seuran pitäisi tehdä. Eeva kertoo silloin kysyneensä, kuka on seura, joka tämän tekee, sillä ei ole olemassa sellaista henkilöä kuin seura. Mutta on seurassa toimivia ihmisiä, joiden tulee ottaa koppi tekemisistä.

Tähtimerkkien työstäminen herätti seuran toimijat näkemään kokonaisuuden, jossa yksinään ei kukaan pärjää, ei valmentaja eikä urheilija.
Tähtimerkkien työstäminen herätti seuran toimijat näkemään kokonaisuuden, jossa yksinään ei kukaan pärjää, ei valmentaja eikä urheilija.

Yhteinen malli kirjauksiin

Tähtimerkkien laatuvaatimukset toivat Helsingin Luistelijoissa kaikille lajeille yhtenäisen tavan tehdä esimerkiksi tunti- ja kausisuunnitelmat. Näin valmentajat, jotka liikkuvat lajien välillä, pystyvät nopeasti nappaamaan tiedot samalla tavalla rakentuneista suunnitelmista.

Tähtitavoitteiksi Helsingin Luistelijoissa kehittämisen kohteiksi nousivat juuri yhtenäinen tapa dokumentoida, vastuiden tarkentaminen ja työn kuvien kehittäminen.

  – Kausi suunnitellaan ajoissa, tunnit suunnitellaan ajoissa. Toiminta ammattimaistuu, eivätkä yllätykset tuo paniikkia, Eeva tiivistää tähtikriteereiden vaatimuksia.

”Prosessi nivoi eri tahot yhteen. Toimiston henkilökunta, valmentajat ja hallinto ovat kärryillä yhteisistä linjoista.”

Tähtimerkin saavuttamisen vaatima työ antoi Tiinan mukaan myös hyvät suuntaviivat valmennustoiminnan ja ylipäätään seuraorganisaation kehittämiseen.

– Prosessi nivoi eri tahot yhteen. Toimiston henkilökunta, valmentajat ja hallinto ovat kärryillä yhteisistä linjoista.

Työn kautta kirkastui entistä selvemmin, että seura haluaa näiden tähtipolkujen kautta kehittyä vahvaksi kolmen lajin seuraksi. HL-perhe on ja haluaa olla kolmen lajin koti sekä harrastajille että huipuille.

– Helsingin Luistelijat on Suomen suurin ja ainoa kolmen lajin seura, haluamme pysyä sellaisena ja haluamme ottaa ne vahvuudet siitä irti, tiimiläiset korostavat.

Alku yhteistyölle huipulla

– Huolimatta tuskaisesta korona-ajasta tähtihankkeeseen tehdyt työt ovat vieneet toimintaa huikeasti eteenpäin. Kiitos tähtiseura, tähdet ja kaikki seuran toimijat, Anders summaa.

Anders arvioi, että tähtiseurastatuksen merkitys kasvaa lähivuosina, kun seuroja tulee lisää.

– Ei voi väheksyä tähtitunnusten mahdollisia vaikutuksia tukiin niin valtiolta kuin kunniltakin.

Kirsti muistuttaa vastuullisuuden tulevan vahvasti esiin kaikessa.

– Tähtitunnus on laadun takaajana tapa, jolla julkiset toimijat voivat tsekata, onko seura vastuullinen vai ei. Sillä voi osoittaa jatkuvan pyrkimyksen hyvään yhteiskunnalliseen toimijuuteen.

Eeva näkee tulevaisuuden tiivistävän myös yhteistyötä huippu-urheilussa, kun taitoluistelun puolella alkaa olla enemmän huippu-urheilun Tähtimerkin saavuttaneita seuroja. 

– Huippu-urheilua tulee kehittää yhteisin tavoittein. On syytä vaihtaa salaisuuksien suojeleminen aitoon kumppanuuteen.

Artikkelikuvassa on Suomen Taitoluisteliiton nuorten olympiavalmentaja Maurizio Margaglio yhdessä Helsingin Luistelijoiden jäätanssijoiden kanssa.

Laatuohjelmat urheiluun

Tähtiseura on Olympiakomitean, lajiliittojen ja liikunnan aluejärjestöjen luoma laatuohjelma, jonka tavoitteena on nostaa suomalainen urheilu uudelle tasolle. Tähtimerkki on seuran toimintaan osallistuville sekä heidän lähipiirilleen lupaus laadusta ja toiminnan jatkuvasta kehittämisestä. Tähtimerkin saaneessa seurassa toimitaan inhimillisesti, modernisti ja ketterästi. Tähtiseurojen tavoitteena on tarjota laadukkaampaa toimintaa, joka antaa kaikille mahdollisuuden urheilla ja liikkua omalla tasollaan, kohti omia tavoitteitaan.

Seura saa hyödyntää Tähtiseuratunnusta markkinoinnissa, mikä auttaa esim. uusien jäsenten hankinnassa.  Moni kunta on ottanut yhdeksi avustuskriteereistään Tähtiseura-statuksen.

Tähtiseurat voivat lisäksi hakea vuosittain niille suunnattuja erikoispalkintoja. Esimerkiksi vuonna 2020 palkintojen yhteisarvo on 22 000 euroa.

Lue myös
Kiss & Cry

Laatua ja tunnetta Lahest:

Polku Tähtiseuraksi kirkasti Lahden Taito­luistelijoiden arvot

20 kesäkuun, 2024

Tietoa lajista

Hyvinkään Taitoluistelijoiden puheenjohtaja:

Kertaheitoilla nykyaikaiseksi tähtiseuraksi

7 huhtikuun, 2021