Kiss & Cry

Laatua ja tunnetta Lahest:

Polku Tähtiseuraksi kirkasti Lahden Taito­luistelijoiden arvot

20 kesäkuun, 2024 Marita Kokko Haastateltavien kotialbumi

Lahden Taitoluistelijat on tuore Tähtiseura, jossa laadun ja vastuullisuuden takaavat Tähti-tunnukset sekä lasten ja nuorten että aikuisten luistelun edistämisessä. Tähtipolullaan seura uudisti arvonsa, jotka tiivistyvät nyt sanatrioon Laatua – Tunnetta – Lahest. Arvopohjan rakentamiseen pääsivät osallistumaan kaikki.

Lahtelaiset olivat edistäneet lajiaan jo hankkeella Luistellen jää tutuksi, jolla haluttiin saada jäälle kaikkia taustasta riippumatta.

– Kun hanke pari vuotta sitten päättyi, totesimme, että Tähtiseura-tunnus on luonteva jatko seuran kehittämisessä, tähtitoimikunnan ja johtokunnan jäsen Katja Mallat kertoo.

Lahden Taitoluistelijat: tähtitoimikunnan ja johtokunnan jäsen Katja Mallat
Katja Mallat

Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen yhteinen laatuohjelma. Tähtiseura-tunnus sinetöi seuran luotettavuuden ja korkean laadun.

Lahden Taitoluisteluseurassa oli jo havaittu, että esimerkiksi arvot vaativat päivitystä. Tähtitoimikunnan jäsenet miettivät, miten seura saisi paremmin kuuluviin luistelijoiden ja heidän vanhempiensa äänen arvojen uudistamisessa, koska hehän arvoja arjessaan kantavat.

”Luistelijat haastettiin avaamaan, mikä seurassa, ryhmissä ja joukkueissa on tärkeää.”

Rakentaessaan valmennuksen pelisääntöjä seura oli jo kokeillut vanhempien ja toimihenkilöiden mahdollisuutta osallistua pelisääntöjen rakentamiseen sovelluksen kautta. Se ei Katjan mukaan ollut menestys. Arvojen pohdintaan päätettiinkin hyödyntää kevätnäytöstä, jossa ihmiset kohdataan kasvotusten. Näytökseen pystytettiin erillinen arvoseinä, jolle kannanotot sai postit-lapuilla kiinnittää.

 – Houkuttelimme vanhemmat, luistelijat ja tukijoukot kirjoittamaan, mitkä ovat heidän mielestään tärkeitä arvoja seuratyössä ja minkälainen seuran tulisi heidän mielestään olla. Koska luistelijat olivat näytöksen esiintyjiä, jalkauduimme pukuhuoneisiin kokoamaan laput heiltä. Luistelijat haastettiin avaamaan, mikä seurassa, ryhmissä ja joukkueissa on tärkeää, hän kertoo.   

Helppo samaistua

Työryhmä teemoitti saamansa palautteen ja veti näkemykset yhteen kahdessa kokoontumisessa.

– Ajatuksena oli, että arvojen on herätettävä ajatuksia, tunteita ja huomiota, ja niihin tulee voida helposti samaistua.

Syntyi seuran lyhennettä LTL myötäilevä arvolause Laatua – Tunnetta – Lahest.

Lahden Taitoluistelijat: valmennuspäällikkö ja tähtiseurakoordinaattori Netta Tuominen
Netta Tuominen

Laatu kuvaa osaamista. Seurassa jokainen on avoin oppimaan. Valmentajat ovat ammattivalmentajia, ja ohjaajat saavat koulutusta. Jatkuva oppiminen koskettaa kaikkia, niin harrastajia, kilpailevia luistelijoita, valmentajia, toimihenkilöitä kuin vanhempiakin.

”Olemme rohkeita niin onnistumisen kuin pettymyksenkin hetkillä.” 

Tunne koskettaa onnen ja epäonnen hetkillä. Lapset korostivat vastauksissaan paljon iloa, yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä. Elämään kuuluu myös onnistumisen ja epäonnistumisenkin tunteita, mutta epäonnistumisia ei tule pelätä. Välillä kaadutaan, mutta sieltä noustaan aina ylös. Siihenkin yhteisöllisyys luo turvallisuuden tunnetta.

Lahest kirjoitettuna kaupungin ikiomalla slangilla tiivistää kiintymyksen kotikaupunkiin.

– Olemme rohkeita niin onnistumisen kuin pettymyksenkin hetkillä. Meidät tunnetaan tsemppareina. Kisahalleissa meidät kuullaan ja nähdään, ja tsemppaamme myös muita, Katja avaa.

Lahest korostaa myös kotikaupungin merkitystä luistelijan urapolulla.

– Meillä on tunnuslauseena Laadukas kasvattajaseura. Haluamme, että omat luistelijat saavat kasvaa ja kehittyä omassa seurassa ja turvallisessa, tutussa ympäristössä mahdollisimman pitkään. Kun eväät kotiseurasta ovat taskussa, he siirtyvät huippu-urheiluvaiheessa eteenpäin uusiin ympyröihin, kuvaa seuran valmennuspäällikkö ja tähtiseurakoordinaattori Netta Tuominen.

– Arvot ovat yksi tärkeimmistä asioista, jotka seurassa toimivat jakavat. Nyt arvot ovat yksinkertaiset, raikkaat ja helposti ymmärrettävät. Ne koskevat kaikkia pienimmästä luistelukoululaisesta kärkiluistelijoihin, vanhempiin ja henkilökuntaan.

Toimikunnat työtä tasaamaan

Tähtipolun varrelta löytyi myös uusi tuki vapaaehtoistyöhön. Johtokunnan, yksinluistelutoimikunnan ja muodostelmatoimikunnan työkuormaa jakamaan perustettiin työryhmät kauden 2022 alkaessa.

 – Ajattelimme, että työryhmiin voisi osallistua kuka tahansa halukas. Meillä oli lomake, jolla kiinnostuneet saattoivat ilmoittautua. Koska vapaaehtoisten innostusta löytyi, saimme työryhmät perustettua, kertoo LTL:n seurajohtaja Miia Simpanen.

Lahden Taitoluistelijat: seurajohtaja Miia Simpanen
Miia Simpanen

Seuraan perustettiin kilpailutyöryhmä, tapahtumatyötyöryhmä sekä sosiaalisen median ja viestinnän työryhmä. Tähtiseura-hankkeella oli jo oma työryhmänsä sekä sen ohjausryhmä.

Kilpailutyöryhmä huolehtii esimerkiksi ohjelmakatselmusten, testien ja kilpailujen järjestelyistä.

Tapahtumatyöryhmä vastaa joulu- ja kevätnäytösten yleisötapahtuman järjestelyistä ja organisoinnista. Se hoitaa talkoolistat, puffetit ja lipunmyynnit.  Työryhmän jäsenet ovat myös lisäkäsinä kilpailuissa ja järjestäjinä seurapäivien organisoinnissa.

Some- ja viestintätyöryhmän toiminta on kehitteillä ja käynnistymässä.

– Vaikka työryhmät saavat ohjeistusta hallinnolta, ne voivat tehdä myös itse aloitteita johtokunnalle ja toimikunnille. Jokaisessa työryhmässä oli johtokunnan jäsen käynnistäjänä, mutta nyt ne toimivat aika itsenäisesti, seurajohtaja Miia kertoo.

Hän korostaa työryhmien vapauttavan erityisesti johtokunnan aikaa hallintoon ja seuran kehittämiseen.

– Yhteisöllisyys on vahvistunut kisatapahtumien ja näytösten aikana selvästi, koska työryhmät ovat tehneet valmistelevaa työtä ja olleet merkittävässä asemassa järjestelyissä. Yhteisöllisyys tuo tsemppiä. Talkootyön ilo on välittynyt ihan eri tavalla, tähtityöryhmän jäsen Katja toteaa.

Hyvät käytännöt jokaisen ulottuville

Lahden Taitoluistelijoiden matkan Tähtiseuraksi mahdollisti opetus- ja kulttuuriministeriön seuratuki nimeltään Jäseniä ja laatua seuratoimintaan – LTL tähtiseuraksi, jolla se hankkeen osana palkkasi osa-aikaisen tähtiseurakoordinaattorin. Tehtävä lomittui osaksi samassa vaiheessa palkatun valmennuspäällikön Netta Tuomisen työkenttää.

Hankkeelle koottiin työryhmä, joka lähti rakentamaan Tähtiseura-ohjeistuksen mukaista kokonaisuutta. Tähtipolkua työsti kaksi palkallista ja viisi vapaaehtoista osanottajaa.

”Myös ristipölytys ja sparraus muiden seurojen kanssa oli erittäin antoisaa.”

Työryhmän sisällä viipaloitiin oma vastuualue jokaiselle jäsenelle osaamisalueiden ja vahvuuksien mukaan, koska kokonaisuus on laaja.

– Ratkaisu osoittautui hyväksi, eikä kenellekään kasautunut liian suurta taakkaa, Netta toteaa.

Lisäpontta hankkeelle toi osallistuminen Suomen Urheiluopiston ja Taitoluisteluliiton järjestämään Seura-Tahko-valmennukseen. Valmennus tarjosi viidelle taitoluisteluseuralle työkaluja etenemiseen tähtiseurapolulla.

 – Myös ristipölytys ja sparraus muiden seurojen kanssa oli erittäin antoisaa, seurajohtaja Miia tähdentää.

Lahdessa oli jo paljon hyviä käytänteitä ja toimintatapoja, mutta polun kautta ne kaikki vasta avattiin kirjalliseen muotoon. Dokumentointi auttoi Netan mukaan hahmottamaan kokonaisuutta ja teki toiminnan läpinäkyväksi kaikille.

 – Haluamme sujuvoittaa jokaisen arkea. Nyt kaikki seurassa tietävät ja voivat lukea selkeästi, mitkä ovat yhteiset toimintatapamme. Esimerkiksi luistelukoululaisille on kirjallinen opastus luistelijan polusta eteenpäin.

Miia on seurajohtajana tyytyväinen, että hanke kokosi hyvän läpileikkauksen seuran toiminnasta. Suuntaviivoja on mietitty yhdessä, ja kehitystyö jatkuu.

Lahti monessa edelläkävijä

Tähtipolku päättyy toiminnan auditointiin, jonka tekevät seuran ulkopuoliset asiantuntijat lajiliitosta ja aluejärjestöstä.  Taitoluisteluliiton puolesta Lahden toiminnan auditoi seurakehityspäällikkö Teemu Hintikka.

– Polku on avannut avoimen näkymän toimintaan taitoluistelukuplan ulkopuolelta. Auditointitilaisuudessa saamamme hyvä palaute avasi silmiämme. Emme aiemmin ole osanneet arvostaa sitä, mitä jo teemme, tähtiseurakoordinaattori ja valmentaja Netta toteaa.

”Tähtiseura-tunnus on vasta alkusysäys. Tuloksia ja kehitystä arvioidaan jälleen seuraavassa auditoinnissa.”

Tähtiseurapolku ja auditointi tilaisuutena auttoivat  hänen mukaansa hahmottamaan tulevia vuosia.

 – Saimme tunnustusta edelläkävijän otteista esimerkiksi työryhmien toiminnasta. Polku antoi eväitä seuraaviin askeliin niin, että pysymme laadukkaana kasvattajaseurana. Tavoitteena on kehittää myös aikuisluistelua eteenpäin.

– Tähtiseura-tunnus on vasta alkusysäys. Tuloksia ja kehitystä arvioidaan jälleen seuraavassa auditoinnissa.

Lahtelaiset rohkaisevat muitakin aloittamaan tämän polun. Vaikka itse prosessi vaatii aika paljon ponnistelua ja työtunteja, hanke tarjoaa vasapainoksi paljon toimivia työkaluja tulevaisuuden rakentamiseen.

– Ei vain tähtiseuramerkkejä, vaan hyviä suuntaviivoja myös tulevaisuuden kehittämistyölle, he tiivistävät.

Lue myös
Tietoa lajista

Ensimmäinen taitoluistelussa:

Helsingin Luistelijat on huippu-urheilun Tähtiseura

23 helmikuun, 2022

Tietoa lajista

Hyvinkään Taitoluistelijoiden puheenjohtaja:

Kertaheitoilla nykyaikaiseksi tähtiseuraksi

7 huhtikuun, 2021