Seurassa

Sinettiseuroista tähtiseuroja

4 toukokuun, 2018 Kaisa Viitanen Olympiakomitea

Vanha sinettiseuratoiminta, joka on ollut suosittu myös taitoluistelussa, lakkaa tämän kevään aikana, ja sen tilalle tulee aivan uudenlainen Tähtiseura-laatuohjelma.

Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen uusi seurojen laatuohjelma, joka tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa. Laatuohjelma auttaa seuroja kehittämään sen itse valitsemia osa-alueita modernien työkalujen ja toimintatapojen avulla yhdessä muiden laatuseurojen kanssa.

Tähtiseura-laatuohjelman tavoitteena on suomalaisen urheiluseuratoiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen. Ohjelman tunnuksena on Tähtimerkki, joka viestii siitä, että seura täyttää kohderyhmäkohtaiset (lapset & nuoret, aikuiset sekä huippu-urheilijat) sisältövaatimukset ja kaikille yhteiset johtamisen laatutekijät.

Tähtimerkin saaneet seurat toimivat osana maanlaajuista Tähtikuviota – jatkuvan kehittämisen verkostoa, jossa seurat saavat tukea omaan toimintaansa ja jakavat hyviä käytäntöjään. Tähtikuvio tarjoaa sähköisen alustan, jonka kautta seuroille aukeaa yhteys myös muiden alueiden ja lajien toimijoihin.

Seuralle myönnetty Tähtimerkki on myös lupaus laadusta nykyisille ja uusille seuran jäsenille sekä heidän lähipiirilleen ja tukijoille. Tähtimerkki on osoitus modernista, ketterästä ja inhimillisestä toimintatavasta, joka sopii kaikille liikkujille ja urheilijoille. Se vastaa erilaisten yksilöiden tarpeisiin, mutta myös kehittyy heidän mukanaan.

Ohjelman polku

Tähtiseura-ohjelmassa on kolme osa-aluetta (lapset & nuoret, aikuiset ja huippu-urheilu), jotka tulevat seuran kehitystä laatuseuraksi.

Lasten ja nuorten osa-alueella Tähtimerkki tarkoittaa ennen kaikkea kehittävää ja innostavaa ympäristöä harrastamiseen ja urheiluun.

Aikuiset-tähtimerkin saanut seura kiinnittää puolestaan huomiota sekä joustaviin harrastusmahdollisuuksiin että laajempaan osallistumismahdollisuuteen seuran toiminnassa.

Huippu-urheilijoille Tähtiseura luo entistä paremmat edellytykset harjoitella ja menestyä ohjaamalla resursseja urheilijoidensa tukemiseen.

Tähtiseura-ohjelmaan liittymisessä ja siihen sitoutumisessa on kolme vaihetta:
1. Innostumme seuran kehittämisestä – seuran on helppo tulla mukaan ohjelmaan, jo kehittämishalusta palkitaan.

2. Tahdomme toimia laadukkaasti – seura kehittää toimintaa laatutekijöiden avulla -kehittyy – auditoidaanTähtiseuraksi.

3. Osaamme kehittää seuraa paremmaksi- Seura voi kehittää edelleen toimintaa ja arvioida omaa kehittymistäänitse asetettuihin laajempiin strategisiin tavoitteisiin nähden.

Lue lisää Tähtiseura-ohjelmasta Olympiakomitean internetsivuilta www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseurat.

[divider]Taitoluistelussa innostusta[/divider]
Taitoluistelun parissa jo aiempi sinettiseuratoiminta on innostanut seuraväkeä, lajiliitollamme on ollut kolmetoista sinettiseuraa. Kaikki vanhat sinettiseurat ovat myös heti halunneet liittyä mukaan uuteen Tähtiseura-ohjelmaan. Lisäksi kiinnostusta laatuhojelmasta on monissa muissakin seuroissa.

Haluaako seuranne Tähtiseuraksi? Alkuun pääset tutustumalla Olympiakomitean internetsivustolla olevaan ohjeistukseen ja tämän jälkeen ottamalla yhteyttä Taitoluisteluliiton kehityspäällikköön Eeva Sunnariin, eeva.sunnari@stll.fi, 040 575 3033.