Tietoa lajista

Taitoluisteluliitto kannustaa avoimuuteen

Epäasialliseen kohteluun pitää aina puuttua

1 kesäkuun, 2021 Marita Kokko Salla Mäkelä ja Sari Niskanen

Taitoluistelun pitää olla jokaiselle kivaa ja turvallista harrastaa. Siksi pahasta olosta on aina hyvä kertoa, oli kyse sitten häirinnästä, syrjinnästä, kiusaamisesta tai muusta huonosta käyttäytymisestä. Epäasialliseen kohteluun pitää aina puuttua.

 – Ihan kaikista askarruttavista tilanteista saa ja voi olla yhteydessä, kannustaa Taitoluisteluliiton häirintävaltuutettu Sini Aarnio-Kurki.

Sinillä itsellään on laaja ja pitkä kokemus taitoluistelusta muodostelmaluistelijana, valmentajana ja spesialistina ja nyt vanhempanakin. Hän kuuluu myös toista kautta liiton hallitukseen ja on sen varapuheenjohtajana saanut osaltaan hoitaakseen häirintävaltuutetun tehtävät. Taustansa ansiosta hänellä on pohjaa ymmärtää taitoluistelun parissa urheilevia, harrastavia ja työskenteleviä.

Kansainvälinen Luisteluliitto laati vuonna 2018 eettisen säännöstönsä tueksi kansalliselle työlle epäasiallisen kohtelun kitkemiseksi.  Vuotta myöhemmin keväällä valmistui Suomen Taitoluisteluliiton oma eettinen säännöstö.

Häirintävaltuutettu on yksi linkki, jonka kautta voi purkaa mieltä askarruttavia asioita. Hänen lisäkseen liiton puheenjohtaja Janne Korhonen, toiminnanjohtaja Outi Wuorenheimo ja seuratoiminnan kehittäjät Sanna Vuorinen ja Mira Korpinen vastaanottavat luistelijoiden huolenpurkauksia. He ovat henkilöitä, joille voi puhua avoimesti.

 Liiton hallituksen ja työntekijöiden puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet löytyvät Taitoluisteluliiton verkkosivuilta.

Aina voi kysyä neuvoa

Eettinen säännöstö koskee kaikkia liiton toiminnassa mukana olevia: luistelijoita, valmentajia, vapaaehtoisia ja toimihenkilöitä. Jokaisella on oikeus saada apua ja tulla kuulluksi. 

Koska kokemukset voivat olla epämääräisiä, ei aina oikein tiedä, onko aihetta puuttumiseen. Mutta jos kokee itse tai havaitsee toisen kokevan häirintää, syrjintää tai muuta ei-toivottavaa kohtelua, kannattaa ottaa yhteyttä ja kysyä neuvoa, jos sitä tarvitaan tilanteen ratkaisemiseksi.

”Liiton edustajien kanssa voi keskustella siitä, mikä olisi oikea paikka käydä asioita läpi ja haluaako ilmoittaja viedä asiaansa eteenpäin.”

– Liiton edustajien kanssa voi keskustella siitä, mikä olisi oikea paikka käydä asioita läpi ja haluaako ilmoittaja viedä asiaansa eteenpäin. Joskus tilanne voi olla sellainen, että puhuminenkin ulkopuolisen tahon kanssa selvittää asian ja helpottaa oloa. Näin on mahdollisuus myös käydä läpi omia tuntemuksiaan ulkopuolisen ihmisen kanssa, Sini selventää.

Jos huonosti kohdeltu ei itse uskalla ottaa yhteyttä, voi neuvoa hakea myös kaveri. Silloin ei tarvita nimiä, vaan kysyjä voi kertoa avoimesti itse tapauksesta. Keskustelut käydään aina luottamuksellisesti.

Oma päätös jatkotoimista

Liitossa tallennetaan mahdollisista ilmoituksista tiedot riittävässä laajuudessa. Liitosta voidaan suositella asian ilmoittamista viranomaisille tai sen viemistä Liiton kurinpitolautakuntaan, jos asian käsitteleminen sitä edellyttää. 

Sini Aarnio-Kurki
Taitoluisteluliiton häirintävaltuutettu Sini Aarnio-Kurki kannustaa puuttumaan aina epäasialliseen kohteluun.

– Mutta päätöksen asian käsittelemisestä tulee olla henkilön oma. Neuvomme, miten asioita voi viedä eteenpäin, kun aihetta on, mutta emme puske ketään ratkaisuihin. Tavoitteena on, että tilanteeseen suhtaudutaan ilmoittajan toivomalla tavalla, Sini korostaa. 

 Tilanne taitoluistelun piirissä ei Sinin mukaan ole huono. Hänestä on kuitenkin tärkeää, ettei mitään kokemuksia vähätellä, sillä kokemus on aina henkilökohtainen ja kokijalleen totta. 

– Klassisia esimerkkejä voisivat olla esimerkiksi häirintä sosiaalisessa mediassa tai epäasiallinen kielenkäyttö luistelijan ja valmentajan välillä. Ikäviä kokemuksia voivat olla myös syrjintä tai huomiotta jättäminen. Mutta kukaan ei voi määritellä, minkä toinen kokee häirinnäksi, Sini toteaa.

Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat keinot, jotka tepsivät mahdolliseen huonoon kohteluun tai häirintään niin taitoluistelussa kuin muissakin urheilulajeissa.

– Hyvinvoinnin kannalta on ehdotonta, että jokaista kohdellaan oikein eikä toimintatavoissa ole mitään sellaista, joka mahdollistaa huonon kohtelun.

Seuroissakin hallitaan tilanteet

Seuroissa kyllä osataan nykyisin Sinin mukaan ottaa koppi vaikeista tilanteista. Tietotaito on levinnyt seuroihin niin hyvin, ettei välttämättä tarvitse enää ottaa yhteyttä liittotasolle.

– Voimme kuitenkin olla tukena myös seuran sisällä tapahtuvassa keskustelussa. Jos seuratasolla ilmenee ongelmia, toivoisin, että niihin suhtaudutaan asian vaatimalla tavalla. Jotkut asiat ovat vaikeita, mutta kaikki asiat pitää uskaltaa ottaa esille ja selvittää, hän painottaa.

Ensimmäisestä lajikulttuurikyselystä ilmeni, miten paljon vuorovaikutus eri ryhmien välillä on edelleen haaste.  Ongelmat takkuuntuvat vyyhdiksi usein puhumattomuudesta.

Sini toteaa, että liitossa on panostettu vuorovaikutuskoulutuksiin, jotka on suunnattu nimenomaan seuratoimijoille ja valmentajille, jotka ovat toiminnan keskiössä.

Polku joka tilanteelle

Eettisten asioiden työryhmä on miettinyt toimintamalleja asioiden käsittelyä varten sekä vastuullisuutta liiton toiminnassa. Se on hakenut vastauksia kysymykseen, miten saada seuroihin vietyä toimintamalleja, jotka helpottaisivat näitä tilanteita ja veisivät kohti entistä vastuullisempaa toimintaa.

 – Ajatuksena on, että seuroilla olisi käytössään toimintakartta, joka kertoisi, millä tasolla ja polulla ongelmiin haetaan ratkaisut. Jos kyse on esimerkiksi työnantajan ja työntekijän välisestä ongelmasta, se kuuluu heidän käsiteltäväkseen. Jos ongelma luistelijan ja valmentajan välinen, kartta ohjaisi foorumille, jolle se tapauksen laadun perusteella kuuluu.

”Toivon, että koulutuksella ja kehittämistyöllä päästään taitoluistelussa ja sen lajiseuroissa entistäkin vastuullisempaan toimintaan.”

Taitoluisteluliitolla on nykyisin kaksi työntekijää, jotka ovat jatkuvasti aktiivisesti yhteydessä seuroihin ja auttavat niitä kehittämään toimintaansa. Sini kiittää Mira Korpisen ja Sanna Vuorisen vahvaa työpanosta työssä seurojen kanssa.

– Toivon, että koulutuksella ja kehittämistyöllä päästään taitoluistelussa ja sen lajiseuroissa entistäkin vastuullisempaan toimintaan. Puhdasta urheilua eettisesti, hän kiteyttää.