Tapahtumat

Nina Dahlström-Weber ja Nina Salmela-Mäkelä uusina liittohallituksen jäseniksi

Suomen Taitoluisteluliiton syysliittokokous

20 marraskuun, 2021 JA KUVAT STLL

Suomen Taitoluisteluliiton sääntömääräinen syysliittokokous järjestettiin lauantaina Hotelli Clarionissa, Helsingissä. Kokouksessa esiteltiin budjetti ja toimintasuunnitelma vuodelle 2022 sekä valittiin hallitusjäsenet erovuoroisten tilalle seuraavaksi kahdeksi vuodeksi.

Äänestyksen jälkeen jatkokaudelle valittiin Mika Saarelainen Helsingistä ja Jouko Pitkänen Espoosta sekä uusiksi liittohallituksen jäseniksi valittiin Nina Dahlström-Weber Helsingistä ja Nina Salmela-Mäkelä Kouvolasta. 

Hallitusjäseninä  jatkavat vuoden 2022 loppuun Sini Aarnio-KurkiVirpi HurriMarko Laaksonen sekä Marie Lundmark. Samoin Janne Korhosen puheenjohtajakausi jatkuu vuoden 2022 loppuun saakka. 

Seuraseminaarissa puhuttiin työssä jaksamisesta ja huippu-urheilustrategiasta

Suomen Taitoluisteluliitto teetti keväällä Taloustutkimuksella laajan lajikulttuuritutkimuksen, jossa kiire ja oma jaksaminen oli haasteena sekä valmentajilla että seuratoimijoilla. Valmentajat toivoisivat omalta seuraltaan tukea työssäjaksamisessa, työnkuvan selkiyttämisessä ja työnohjauksessa. Kun taas seuratoimijoiden haasteet liittyvät rajallisiin taloudellisiin resursseihin, liialliseen työmäärän sekä halukkaan vapaaehtoisen talkootyöväen vähyyteen. Seurakouluttaja Mikko Mäntylä pureutui omassa puheenvuorossaan näihin teemoihin ja kertoi parhaista käytänteistä, miten työssä jaksamiseen voidaan vaikuttaa ennaltaehkäisevästi.

– Kertokaa tarkkaan mitä olette tekemässä, tehkää sitä mitä sanotte ja rakentakaa koko organisaatio tämän ympärille, kannustaa Mäntylä.

”Uuden huippu-urheilustrategian avulla voidaan tehdä paremmin luistelijaa palvelevia yksilöllisiä ratkaisuja, jotka auttavat urheilijaa menestymään ja kehittymään.”

Kirkkaimman kärjen saavuttamiseksi liitto aloitti alkuvuodesta yksinluistelun huippu-urheilustrategian (HUS) kehitystyön liiton valmennuspäällikkö Satu Niittysen johdolla.  Niittynen esitteli uudistettua strategiaa seuroille nostaen HUS:n merkittäviksi kehityskohteiksi nykyistä voimakkaamman tuen päivittäisvalmennukseen sekä nuorten ikäryhmien laadukkaan valtakunnallisen valmentautumisverkoston. 

– Uuden huippu-urheilustrategian avulla voidaan tehdä paremmin luistelijaa palvelevia yksilöllisiä ratkaisuja, jotka auttavat urheilijaa menestymään ja kehittymään, Niittynen kertoo.

Yhteistyötä henkilökohtaisten valmentajien, huippu-urheiluseurojen ja liiton välillä tulee myös parantaa. Uudistetun strategian tuloksia toivotaan nähtävän jo vuoden 2026 olympialaisissa Milanossa.

Kohti EM2023 -kotikilpailuja

Vuonna 2022 liitto tulee laajentamaan harrastuspohjaa entisestään tukemalla seurojen elinvoimaisuutta seurakäynneillä ja alueellisen näkyvyyden lisäämisellä. 

Vetovoimatekijöitä vahvistetaan valmentajien ja arvioijien osaamisen kehittämisellä, käynnistämällä ohjelma arvioijapolun tukemiselle sekä jatkamalla sähköisten alustojen kehitystyötä. 

– Liiton visio ”Koko Suomi luistelee ja parhaat maailman huipulla” on liiton perusta, josta syntyy missio ja vuosittaiset toimintasuunnitelmat, muistuttaa liiton puheenjohtaja Janne Korhonen. 

Taitoluistelun vaikuttavuutta ja merkittävyyttä lisätään jatkamalla muodostelmaluistelun olympiastatuksen hankkimista, jatketaan tiivistä yhteistyötä Kansainvälisen luisteluliiton (ISU) kanssa ja jatketaan arvokilpailujen hakemista.

Liittokokouksen yhteydessä jaettiin myös koronapandemian vuoksi jakamatta jääneet vuosien 2020 ja 2021 kevätliittokokouksien myöntämät Suomen Taitoluisteluliiton ansiomerkit sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön ansiomitalit ja -ristit.