Tietoa lajista

Suomen Taitoluisteluliitto

”Olemme syvästi pahoillamme siitä, ettei tavoite taitoluistelusta turvallisena harrastuksena ole toteutunut”

20 tammikuun, 2020 STLL Sari Niskanen

Edellytämme, että epäasialliseen käytökseen syyllistyneen valmentajan jäsenseura suhtautuu asiaan äärimmäisellä vakavuudella ja harkitsee, onko valmentajalla edellytyksiä jatkaa työssään. 

Suomen Taitoluisteluliitto sai lokakuussa 2019 raportin Suomen Olympiakomitealta (OK) ja Suomen urheilun eettiseltä keskukselta (SUEK) koskien epäilyä kahden valmentajan epäasiallisesta käyttäytymisestä suomalaisessa taitoluisteluseurassa. Raporttiin perehdyttyään Suomen Taitoluisteluliiton hallitus päätti viedä asian liiton kurinpitolautakunnan käsiteltäväksi. Itsenäinen ja riippumaton kurinpitolautakunta käyttää ylintä kurinpitovaltaa Suomen Taitoluisteluliitossa. 

Kurinpitolautakunta antoi perjantaina 17. tammikuuta 2020 päätöksen, jossa todettiin toisen valmentajista syyllistyneen urheilun eettisten sääntöjen rikkomiseen muun muassa käyttämällä toistuvasti valmennettaviaan kohtaan epäasiallista kieltä, huutamalla ja nöyryyttämällä.    

Kurinpitolautakunnan päätöslauselma julkaistiin painavista syistä anonymisoituna. Liitto noudattaa lautakunnan päätöstä eikä julkaise valmentajien nimiä. 

Kurinpitolautakunta antoi valmentajalle kahdentoista kuukauden mittaisen liiton alaista kilpailutoimintaa koskevan kilpailukiellon. Rangaistuslaji on ankarin mahdollinen, jonka kurinpitolautakunta voi antaa nyt käsiteltyjen rikkeiden tapahtuma-aikana voimassa olleiden sääntöjen mukaan. Toisen valmentajista todettiin muun muassa rikkoneen sääntöjä jättämällä puuttumatta kollegansa käytökseen. Hänelle annettiin varoitus. 

Liiton kilpailutoimintaa koskeva kielto tarkoittaa sitä, että valmentaja ei voi osallistua 17.1.2020– 16.1.2021 mihinkään Suomen Taitoluisteluliiton alaisiin kilpailuihin eikä mihinkään kansainvälisiin kilpailuihin, joihin liitto nimeää ja ilmoittaa edustajat.  

”Me Suomen Taitoluisteluliitossa olemme syvästi pahoillamme ja järkyttyneitä siitä, että tavoite taitoluistelusta iloa tuovana ja turvallisena harrastuksena ei ole kokemuksistaan kertoneiden henkilöiden kohdalla toteutunut.”

Suomen Taitoluisteluliitto on ollut yhteydessä jäsenseuraan, jossa valmentajat toimivat ja on pyytänyt seuralta selvitystä niistä toimenpiteistä, joihin seura aikoo ryhtyä. Selvitystä on pyydetty mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään viikon kuluttua. Liitto edellyttää, että kun kurinpitolautakunta on antanut tilanteessa ankarimman sen käytössä olevan rangaistuksen, jäsenseura suhtautuu asiaan vastaavalla vakavuudella ja harkitsee työnantajan roolissaan toimenpiteet huolellisesti. Liitto edellyttää, että lasten ja nuorten harrastusolosuhteet ovat turvalliset ja eettisten sääntöjen mukaiset. Siksi liitto vaatii, että jäsenseura harkitsee tarkkaan, onko kyseisellä valmentajalla edellytyksiä jatkaa valmennustehtävissä.   

Liitto jatkaa sääntöjen uudistustyötä ja parhaillaan valmistelee kevätliittokokoukselle kurinpitosääntöjen päivitystä. Jäsenseurojen työoikeudelliset asiat ovat edelleenkin toimivaltamme ulkopuolella, mutta tarkastelemme mahdollisuuksia kurinpitoseuraamusten laajentamiseen.  

Me Suomen Taitoluisteluliitossa olemme syvästi pahoillamme ja järkyttyneitä siitä, että tavoite taitoluistelusta iloa tuovana ja turvallisena harrastuksena ei ole kokemuksistaan kertoneiden henkilöiden kohdalla toteutunut. Kenenkään ei pitäisi joutua kohtaamaan valmentajiensa osalta mitään tapahtuneen tiimoilla julkisuudessa esillä olleita asioita. Erityisen surullisia olemme siitä, että tällaista on koettu oman lajimme parissa.  

Urheilijoiden hyvinvointi, kannustava ilmapiiri ja harrastuksen tuoma ilo ovat meille ensiarvoisen tärkeitä asioita ja menevät kaiken kilpailumenestyksen edelle. Kiitämme niitä nuoria ja heidän vanhempiaan, joilla oli rohkeutta rikkoa vaikenemisen kulttuuri. Tutkinnan ja kurinpitokäsittelyn prosessi oli pitkä johtuen asian laajuudesta ja vakavuudesta. Kannustamme jatkossakin urheilijoitamme kertomaan epäkohdista avoimesti. Vain siten voimme puuttua asioihin. 

Suomen Taitoluisteluliitto ry  

Laura Raitio                                     Outi Wuorenheimo 
Puheenjohtaja                                 Toiminnanjohtaja