Mieli

Taitoluisteluliiton kouluttaja ja valmentaja Essi Kivistö:

”On tärkeää on, että jokainen saa olla oma itsensä”

5 elokuun, 2021 Anna Lilja STLL

Uusi kausi on aluillaan ja moni muodostelmaluistelujoukkue on kokenut muutoksia kokoonpanossa. Kauden alussa onkin hyvä paitsi tutustua paremmin niin uusiin kuin vanhoihin joukkuekavereihin myös kiinnittää huomiota joukkuehenkeen. Moni joukkue aloittaakin aina uuden kauden esimerkiksi luomalla yhteiset pelisäännöt tai toimintaohjeet.

Taitoluisteluliiton kouluttajana ja muodostelmaluisteluvalmentajana Naantalissa VG-62:ssa toimiva Essi Kivistö korostaa hyvän joukkuehengen merkitystä.

Mistä sitten tunnistaa hyvän joukkuehengen?

– Hyvänä nyrkkisääntönä voi pitää sitä, että jokainen joukkueen jäsen uskaltaa olla oma itsensä, luokanopettajaksi kouluttautunut Essi kiteyttää.

On myös tärkeää, että jokainen kokee tulevansa nähdyksi ja kuulluksi sellaisena kuin on. Joukkueisiin mahtuu erilaisia persoonia.

Parhaimmillaan hyvä joukkuehenki poistaa kilpailutilanteessa jännitystä ja pelkoa. Toisaalta huono joukkuehenki voi puolestaan lisätä näitä. Kokemus hyvästä joukkuehengestä on kuitenkin aina yksilöllistä. Toiset kokevat sen vahvemmin kuin toiset.

– Osa luistelijoista näkee vain lähimmät ystävänsä, kun taas toiset tarkastelevat joukkuehenkeä koko joukkueen tasolla, Essi avaa.

”Pelisääntöjen pitää joukkueen lisäksi aina palvella myös yksilön etuja.”

Hyvän joukkuehengen rakentaminen tapahtuu yhteistyössä valmentajan, luistelijoiden ja vanhempien kanssa. Jokaisella on tässä tärkeä rooli. Valmentaja on usein se, kenen johdolla ryhmähenkeä lähdetään rakentamaan ja joka ohjaa luistelijat keskustelemaan esimerkiksi pelisäännöistä. Jos valmentaja puolestaan ei pidä ryhmähenkeen panostamista tärkeänä, saattavat nämä keskustelut jäädä pitämättä.

– Toisaalta joskus on käynyt niinkin, että joukkueessa on yksi tai muutama mielettömän hyvä tyyppi, joka omalla esimerkillään ja toiminnallaan saa koko joukkueen mukaansa ja luotua hyvän hengen. Silloin valmentajan ei tarvitse kuin ihmetellä, että wau, Essi naurahtaa.

Pelisääntöihin sitoutuminen

Luistelijat ovat luonnollisesti avainasemassa hyvää joukkuehenkeä luotaessa. Luistelijat luovat yleensä pelisäännöt yhdessä ja toteuttavat niitä. Onkin tärkeää, että jokainen luistelija pystyy myös sitoutumaan pelisääntöihin. Essille onkin jäänyt elävästi mieleen psyykkisen valmentajan Timo Kultasen sanat ”Yksikään yksilö ei voi ajaa oman itsensä yli joukkueen edun vuoksi”.

– Tällä tarkoitetaan sitä, että pelisääntöjen pitää joukkueen lisäksi aina palvella myös yksilön etuja, Essi avaa.

Myös vanhemmilla on rooli joukkuehengen rakentamisessa. Jokainen luistelija tuo harjoituksiin kotona oppimansa ajatusmallit ja toimintatavat. Vanhemmat voivatkin toimia lapsille mallina. Esimerkiksi ristiriitatilanteissa vanhemmat voivat avoimella vuorovaikutuksella toimia lapselleen käyttäytymismallina.

– Vanhemmat voivat myös esimerkiksi opettaa ja kannustaa lapsiaan sitoutumaan sovittuihin pelisääntöihin ja toimimaan niiden mukaisesti, Essi vinkkaa.

Yhteinen tahtotila

Hyvä joukkuehenki ei kuitenkaan ole staattinen, pysyvä tila, vaan se vaatii jatkuvaa ylläpitoa. Pienikin asia voi heikentää tai parantaa joukkueen ryhmähenkeä. Hyvän tunnelman ylläpitämiseksi parhaita keinoja on yhdessä sovitut pelisäännöt. Lisäksi mahdolliset ristiriitatilanteet olisi hyvä tuoda yhteiseen keskusteluun mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jolloin ne eivät pääse paisumaan liian suuriksi.

”On tärkeää, että jokainen joukkueessa kokee, että asioista voidaan keskustella avoimesti ja ongelmat ratkaista.”

Avoimuus, kunnioitus muita kohtaan ja kyky kuunnella ovat avainasemassa joukkueen toimivuuden ja yhteishengen kannalta.

– On tärkeää, että jokainen joukkueessa kokee, että asioista voidaan keskustella avoimesti ja ongelmat ratkaista, Essi kertoo.

Sekä ristiriitatilanteiden ratkaisu että hyvä joukkuehenki lähteekin yhteisestä luottamuksesta ja yhteisestä tahdosta. On tärkeää, että joukkueen sisällä tahtotila ja suunta on sama.