Seurassa

Ensimmäiset kansallisen tason muodostelma­luistelukilpailut korona-aikana

Uplakers Taitoluistelu järjesti turvallisen tapahtuman

20 marraskuun, 2020 Marjut Kuusijoensuu-Prusi Sami Raiskio

Korona on haastanut tänä syksynä monet seurat kilpailunjärjestäjinä. Erityisesti se on haastanut muodostelmaluistelun kilpailutoiminnan lajin tiiviistä tunnelmasta ja yleensä melko runsaasta väkimäärästä johtuen. Muodostelmassa on yleisesti totuttu liikuttelemaan suuria massoja, mutta mitä erityistä vallitseva epidemiatilanne on tuonut tullessaan?

Ylöjärveläinen Uplakers Taitoluistelu oli uuden ja jännittävän äärellä järjestäessään vuosi sitten historiansa ensimmäisiä muodostelmaluistelun kutsukilpailuita. Tämän syksyn kilpailuja järjestettäessä aiemmat kokemukset olivat hyvänä pohjana, mutta jälleen kerran oltiin uuden edessä: miten järjestää turvalliset kisat korona-aikana? Haastetta toivat lisäksi ne tosiseikat, että käytettävissä ei ollut tilavaa liigahallia eikä rajatonta määrää etukäteisjärjestelyaikaa kisoja varten vuokratussa naapurikaupungin jäähallissa.

Järjestelyt hyvissä ajoin

Valmistelut marraskuun alussa pidettäviin Uplakers Synchro -kutsukilpailuihin aloitettiin hyvissä ajoin, vaikka elokuussa ei ollut vielä edes varmuutta siitä, voidaanko niitä edes järjestää vallitsevasta epidemia-tilanteesta johtuen. Mitä lähemmäksi kisoja päästiin, sitä tiiviimmin seurattiin sekä valtakunnallisia että alueellisia suosituksia ja ohjeita tapahtumien järjestämisestä. Niinpä kisapäivänä talkoolaisten keskuudessa riemuittiin moneen kertaan siitä, että tähän hetkeen yleensä päästiin!

”Kun järjestimme syksyn kisoja ensimmäisten joukossa, niin monet nyt valmiina tarjolla olevat koronaohjeet ja käytännöt eivät olleet vielä täysin valmiina.”

Mitkä olivat päällimmäiset tunnelmat kilpailuista kilpailunjohtaja Taina Hiltusella muutama päivä kisojen jälkeen?

– Kaikki onnistui todella hyvin. Jotta tämä oli mahdollista, vaati se paljon valmistautumista ja perehtymistä muun muassa viranomaisohjeistuksiin sekä taitoluisteluliiton ajankohtaisten tiedotteiden tiivistä seuraamista. Seuramme järjesti myös yksinluistelussa Hämeen alueen syyskilpailut ja niiden valmisteluissa kilpailunjohtaja Minna Häkkinen oli samankaltaisessa tilanteessa. Kun järjestimme syksyn kisoja ensimmäisten joukossa, niin monet nyt valmiina tarjolla olevat koronaohjeet ja käytännöt eivät olleet vielä täysin valmiina. Jouduimme laatimaan niitä alkuun itse peilaamalla normaaleja käytännön ohjeita viranomaisten antamiin tapahtuman järjestäjän koronaohjeisiin.

Syyskuun loppupuolella Taitoluisteluliitolta sai tarkempia ohjeistuksia korona-aikana kilpailemisesta.

– Koimme erittäin hyväksi liiton järjestämän etäkoulutustilaisuuden lokakuun puolivälissä, sillä siinä tilaisuudessa oli mahdollisuus pohtia vielä yhdessä ääneen käytännön tilanteita. Lisäksi naapuriseura Tapparassa oli samaan aikaan valmisteilla muodostelmaluistelun SM-sarjojen valintakilpailut ja muun muassa heidän linjauksensa kisojen koronaturvallisuuden suhteen ohjasi myös meidän ratkaisujamme, kilpailunjohtaja Hiltunen kiittelee.

Uplakers Taitoluistelu Shiny LakersTiny Lakers
Uplakers Taitoluistelun tulokasjoukkue Tiny Lakers kauden ensimmäisessä kilpailussaan. Nuorimmiltakin osallistujilta edellytettiin maskin käyttöä jään ulkopuolella.

Live-lähetys varmuuden vuoksi

Marraskuun lähestyessä ja epidemiatilanteen huonontuessa kävi kilpailuorganisaatiolle vähitellen selväksi se, että kilpailuista kannattaisi järjestää live-lähetys siitäkin huolimatta, että tapahtumaan voitaisiin ottaa rajoitetusti yleisöä.

Pitkän pohdinnan päätteeksi Uplakers Taitoluistelu päätyi tekemään striimauksen maksuttoman Youtube-kanavan kautta. Kuvauskaluston puuttuessa kuvaaminen ostettiin ulkopuoliselta toimijalta. Seura koki tärkeäksi tarjota mahdollisuuden seurata kilpailuja turvallisesti striimin välityksellä. Live-lähetys on epidemiasta huolimatta muutenkin tätä päivää myös pienempien muodostelmaluistelukilpailuiden järjestämisessä ja suoritusten seuraamisessa.

Kilpailuorganisaatio päätyi myös noudattamaan kilpailuissa ajankohtaisia suosituksia tiukempia rajoituksia koronaturvallisuuden suhteen; joukkueilla ei ollut lupaa jäädä katsomoon suorituksensa jälkeen ja nuorimpienkin Tulokas-luistelijoiden oli pakko käyttää kasvomaskia.

Yhtenä tärkeimmistä tehtävistä kilpailuiden turvallisuuden suhteen oli estää joukkueiden kohtaamiset niin alkuverryttelytiloissa, koppikäytävillä kuin jäälle mentäessä ja sieltä poistuttaessa. Sen lisäksi, että joukkueiden liikkuminen suunniteltiin sekä opastettiin tarkasti kyltein ja joukkueille ennalta lähetettyjen ohjein, aikatauluihin laitettiin poikkeuksellisesti muutama ylimääräinen minuutti joukkueiden siirtymisiin. Nämä ylimääräiset minuutit saivat tuomareilta kiitosta myös siitä näkökulmasta, että valtakunnallisesti ensimmäistä kertaa käyttöön otettuun uudistettuun Muodostelmaluistelun pistearviointiin, MuPiin, saatiin työskentelyväljyyttä ja lisäaikaa arvioinnille.

Kehitettävääkin on

Kuten aina, myös näiden kisojen jälkeen todettiin muutamia kehittämisen arvoisia huomioita tulevia kisoja ajatellen.

– Tiimityön vahvistamisen ja vastuussa olevien kilpailuorganisaation avainhenkilöiden varahenkilöiden nimeämisen koimme jälkikäteen tärkeimmäksi kehityskohdaksi seuraavaa kilpailukautta ja kisajärjestelyitä ajatellen – niin normaali- kuin erityisesti nyt korona-aikana. Myös sosiaalisen median vaatimukset ja tärkeys ovat varsinkin tänä aikana ajankohtaisia kehityskohteita, siinä on aina parannettavaa. Nyt kisojemme tunnelmaa saattoi seurata Instagramin ja Facebookin tarinoiden kautta, kilpailunjohtaja Hiltunen pohtii.

Osallistuville joukkueille lähetettävät tarkat käytännön ohjeet korostuvat tänä aikana.

Millaisia terveisiä kilpailunjohtaja haluaa vielä lähettää koronaepidemian aikana vastaavia kilpailuita järjestäville seuroille?

– Muodostelmaluistelukilpailuissa yleensä iso osa mahdollisesta tuotosta tulee joko suoraan tai välillisesti yleisöltä, pääsylipputuloina ja oheismyyntinä. Nyt seurassa on erityisen tärkeää puhua jo etukäteen se siitä, että kilpailuiden järjestäminen voikin olla tappiollista.

Osallistuville joukkueille lähetettävät tarkat käytännön ohjeet korostuvat tänä aikana.

– Ne kannattaa miettiä ja tehdä tarkasti etukäteen, niin kilpailijoille, yleisölle kuin talkoolaisillekin. Kilpailutoimiston rooli korostuu tärkeimpien ohjeistusten kertaajana akreditoinnissa. Lisäksi talkooväen rekrytoinnissa havaitsimme turvallisuusseikkoihin pureutuvan kirjeen rohkaisevan väkeä ilmoittautumaan tehtäviin. Kaikista haasteista huolimatta kilpailuissa saavutettiin hyvä fiilis, oli kivaa. Myös kilpailijat ja yleisö olivat tyytyväisiä. Tuomareilta saimme myös kiitosta koronaturvallisten kilpailujen järjestämisestä, Taina Hiltunen tiivistää.