Tietoa lajista

Vertaissovittelun pilottihanke käynnistyi Espoossa

”Kaikelle, mikä lisää ihmisten hyvinvointia, on näinä aikoina tilausta”

2 joulukuun, 2021 Elina Kalminen Sari Niskanen ja Espoon Jäätaiturit

Espoossa on kuluneena syksynä otettu käyttöön uusi toimintamalli pienten ongelma- ja riitatilanteiden selvittämiseen. Espoon Jäätaiturit toimii pilottiseurana Olympiakomitean tähtiseuroilleen ideoimassa SporttiVerso-hankkeessa. Seura on ensimmäinen urheiluyhteisö, jonka valmennustiimiläisiä ja muuta henkilökuntaa on koulutettu vertaissovittelutoimintaan. Koulutettuja SporttiVersoja eli vertaissovittelijoita on seurassa tällä hetkellä kolmetoista, ja yhdeksän henkilöä on koulutettu aikuisiksi SporttiVerso-ohjaajiksi.

Espoon Jäätaitureiden työ turvallisen harrastusympäristön luomiseksi on saanut myös tunnustusta. Suomen Olympiakomitean kokoama asiantuntijaraati on valinnut Espoon Jäätaiturit Vuoden urheiluseura -ehdokkaaksi. Vuosittain vaihtuvana valintakriteerinä on vuonna 2021 turvallinen toimintaympäristö ja yhdenvertaisuus. Voittaja palkitaan Urheilugaalassa 13.1.2022 Uno-pokaalin lisäksi OP Ryhmän lahjoittamalla erikoisstipendillä.

Mikä VERSO?

Veikkausvaroin tuettu Suomen sovittelufoorumin Verso-ohjelma on jo 20 vuoden ajan kouluttanut koulujen ja varhaiskasvatuksen henkilökuntaa ja oppilaita konfliktitilanteiden vertaissovitteluun. Sen tarkoitus on antaa riidan tai konfliktin osapuolille mahdollisuus tulla kuulluksi, ottaa vastuuta omasta käytöksestään, osallistua ja selvittää vertaistensa tuella pieniä ristiriitoja, joita jokaisessa tiiviisti toimivassa yhteisössä väistämättä syntyy.

Tarkoitus on, että riidat eivät ehtisi syventyä, vaan väärinymmärryksiä, kiusatuksi tulemisen kokemuksia tai muita arjen haasteita selvitettäisiin matalalla kynnyksellä. Verso tarjoaa tähän luottamuksellisen, turvallisen ja selkeän mekanismin ja opettaa samalla nuorille vastuunottoa sekä kykyä löytää ratkaisuja itsenäisesti.

Tarkoitus on, että riidat eivät ehtisi syventyä, vaan väärinymmärryksiä tai kiusatuksi tulemisen kokemuksia selvitettäisiin matalalla kynnyksellä.

Espoon Jäätaitureiden verkkosivuilla on vastikään julkaistu selkeät toimintaohjeet ja sovittelumallin askelmerkit. Kuka tahansa ei voi toimia riidan sovittelijana, vaan ongelmatilanteessa apuun kutsutaan koulutettu SporttiVerso, joka löytyy oman harrasteryhmän ulkopuolelta ja on sovittelussa neutraali ulkopuolinen. Jos vertaissovittelu ei tuo sovintoa osapuolten välille, asia siirtyy aikuisten SporttiVerso-ohjaajien vastuulle. Kun sovinto syntyy, sovittujen asioiden toteutumista tarkastellaan seurantaprotokollan mukaisesti muutaman viikon kuluttua.

Espoossa on kuluneena syksynä otettu käyttöön uusi toimintamalli pienten ongelma- ja riitatilanteiden selvittämiseen. Espoon Jäätaiturit toimii pilottiseurana Olympiakomitean tähtiseuroilleen ideoimassa SporttiVerso-hankkeessa.
Espoon Jäätaiturit on ensimmäinen urheiluyhteisö, jonka valmennustiimiläisiä ja muuta henkilökuntaa on koulutettu vertaissovittelutoimintaan.

Tavoitteena hyvä yhteishenki

Espoon Jäätaitureiden hallituksen puheenjohtaja Anna Kuusniemi-Laine kertoo, että pitkällä tähtäimellä SporttiVerson tarkoitus on ylläpitää ja parantaa seuran sisäistä yhteishenkeä sekä luoda turvallinen treeni-ilmapiiri.

– Yleisinhimillisestikin ajatellen kaikelle, mikä lisää ihmisten hyvinvointia, on näinä aikoina tilausta. Seurassamme on koulutettu vakituisia valmentajia, luistelijoita ja seuran keskeisiä toimihenkilöitä. Nyt testataan, voisiko SporttiVersosta saada tähtiseuroille työkalun, jonka voisi ottaa laajemminkin käyttöön, Kuusniemi-Laine kertoo.

Myös Espoon Jäätaitureiden seurajohto on vahvasti mukana prosessissa, sillä pilottihankkeessa on tärkeää pohtia vertaissovittelun toimivuutta urheiluyhteisön kaltaisessa ympäristössä; esimerkiksi sitä, ketkä ovat koulutuksen kannalta keskeisiä henkilöitä.

”Olemme toki tähänkin asti pyrkineet siihen, että mahdollisia konflikteja sovitellaan, mutta se on aina tapahtunut aikuisen johdolla.”

SporttiVerso-pilotilta odotetaan paljon. Aiemmat ohjeistukset ja käytännöt ovat keskittyneet lähinnä vakavampiin, aikuisten kurinpitomenettelyä vaativiin kriisitilanteisiin.

– Olemme toki tähänkin asti pyrkineet siihen, että mahdollisia konflikteja sovitellaan, mutta se on aina tapahtunut aikuisen johdolla. Vaikka meillä on ollut eettiset ohjeet, kurinpitosäännöt ja nollatoleranssi kiusaamiseen, meiltä on puuttunut tällainen matalan kynnyksen käytännön työkalu, jolla arkiset, pienemmät ongelmatilanteet voitaisiin ratkaista ennen niiden kärjistymistä, Kuusniemi-Laine sanoo.

Sosiaalisia taitoja

Espoossa on kuluneena syksynä otettu käyttöön uusi toimintamalli pienten ongelma- ja riitatilanteiden selvittämiseen. Espoon Jäätaiturit toimii pilottiseurana Olympiakomitean tähtiseuroilleen ideoimassa SporttiVerso-hankkeessa.
Espoon Jäätaiturit toimii pilottiseurana Olympiakomitean tähtiseuroilleen ideoimassa SporttiVerso-hankkeessa.

Vertaissovittelumalli on seurassa niin tuore, että sitä ei vielä olla päästy soveltamaan. SporttiVerso on kuitenkin otettu seuran valmentajien ja urheilijoiden parissa innolla vastaan. Muodostelmaluistelujoukkue Valley Bay Synchronicsin toinen vastuuvalmentaja Anna Karjalainen kertoo, että osalle luistelijoista Verso-malli on koulumaailmasta entuudestaan tuttu. Myös Karjalainen on osallistunut SporttiVerso-koulutukseen.

”Olin vähän yllättynyt kuullessani, että suurin osa nuorten välisistä ristiriitatilanteista jää kertomatta aikuisille.”

– Olin vähän yllättynyt kuullessani, että suurin osa nuorten välisistä ristiriitatilanteista jää kertomatta aikuisille. Kun valmentajille kerrotaan ongelmasta, se voi olla jo kasvanut mittasuhteiltaan turhan suureksi. Vertaissovittelu opettaa urheilijoille todella tärkeitä sosiaalisia taitoja. Samalla se myös osallistaa nuoria itseään seuratoimintaan, Karjalainen kertaa sovittelukoulutuksen etuja.

– Uskon, että kun nuoret oppivat soveltamaan sovittelutaitojaan, se näkyy lopulta joukkueiden arjessa, kun ryhmä on entistäkin tiiviimpi. Ja hyvä yhteishenki kannattelee koko joukkuetta harjoitustilanteissa, Karjalainen tiivistää.

Lue lisää VERSO-vertaissovittelu ja Espoon Jäätaitureiden SporttiVerso-stepit.

*Artikkelia päivitetty 3.12. klo 13.00 Vuoden urheiluseura -ehdokkuuden julkistuksen jälkeen.

Vuoden urheiluseura -ehdokas

Suomen Olympiakomitean kokoama asiantuntijaraati on valinnut Espoon Jäätaiturit Vuoden urheiluseura -ehdokkaaksi. Voittaja palkitaan Urheilugaalassa 13.1.2022 Uno-pokaalin lisäksi OP Ryhmän lahjoittamalla erikoisstipendillä. Vuosittain vaihtuvana valintakriteerinä on vuonna 2021 turvallinen toimintaympäristö ja yhdenvertaisuus.

Taitoluisteluseura on perustettu vuonna 1985 ja seurassa on 668 jäsentä. Seurassa harrastetaan luistelua 3-vuotiaista aikuisikäisiin niin harrastetasolla kuin huippu-urheiluna 10 päätoimisen valmentajan johdolla. Tarjolla on toimintaa erityisryhmiin kuuluville lapsille, ja toiminnassa on myös mukana paljon maahanmuuttajataustaisia lapsia ja nuoria. Vähävaraisia harrastajia varten seuralla on tukirahasto. Espoon Jäätaitureiden kasvu on mahdollistanut toiminnan jatkuvan kehittämisen. Seuran arvoja ovat ilo, kannustavuus, tavoitteellisuus, turvallisuus ja yhteisöllisyys.

Espoon Jäätaiturit on lasten ja nuorten Tähtiseura sekä matkalla huippu-urheilun Tähtiseuraksi.