Tietoa lajista

Taitoluistelun harrastamisen hinta puhuttaa

Seura­seminaarissa ideoitiin keinoja alentaa kustannuksia

11 toukokuun, 2023 Emmi Koskiniemi STLL

Lasten ja nuorten urheiluharrastamisen kustannuksista on käyty viime viikkoina vilkasta keskustelua, eikä taitoluistelunkaan korkeat kustannukset ole jääneet mediassa vaille huomiota. Aihetta käsiteltiin myös Suomen Taitoluisteluliiton järjestämässä seuraseminaarissa 22. huhtikuuta, kun jäsenseurojen edustajat kokoontuivat yhdessä pohtimaan keinoja harrastuskustannusten alentamiseksi.

Liiton puheenjohtaja Jouko Pitkänen avasi seuraseminaarin ja kiitti seuratoimijoita sekä urheilijoita menestyksekkäästä kaudesta.   

–  Olemme yhdessä enemmän. Laitetaan tänään viisaita päitä yhteen ja tuodaan esille innovatiivisia asioita, jotta löydämme ratkaisuja tämän päivän haasteisiin.

Seuraseminaarin alustajana toimi Olympiakomitean toimitusjohtaja Taina Susiluoto, joka aloitti puheenvuoronsa kiittämällä seuratoimijoita liikuttamisen ja kasvattamisen eteen tehdystä työstä.

– Liike ja liikunnallinen elämäntapa on älyttömän tärkeä pohja meille kaikille. Olympiakomitea haluaa ottaa jatkossa vahvempaa vaikuttamisen roolia liikkumattomuuden vähenemiseen. Ollakseen hyvä huippu-urheilija, pitää olla hyvä peruskunto ja tämän mahdollistaa vain liikunnallinen elämäntapa jo pienenä.

Päivän aikana esille nousi monia hyödyllisiä keinoja, joita voi soveltaa omaan tilanteeseensa sopivaksi seuratasolla.

Seuraseminaarin aiheena oli ajankohtainen ”Taitoluistelun harrastamisen hinta”.

Yhteistyö yli lajirajojen

Lajirajoja rikkova yhteistyö voi olla avain tehokkaampaan seuratoimintaan. Saman alueen urheiluseurat voisivat jakaa hallinnon työntekijöitä, varastotiloja, valmentajia ja jopa luistelukoulun.

Saman kaupungin urheiluseurojen hallinnon keskittäminen on kustannustehokas vaihtoehto ylläpitää useaa seuraa mahdollisimman täysillä resursseilla. Tämän lisäksi seurojen välinen yhteistyö, kuten yhteiset kevätnäytökset ovat luonnollisia jatkumoja keskitetylle hallinnolle.

Etenkin pienissä seuroissa, joissa ei ole taloudellisista syistä mahdollista palkata kokoaikaista hallinnon työntekijää, toinen urheiluseura voi tarjota vaihtoehtoisen ratkaisun seuran käytännön toiminnan sujuvaan ylläpitämiseen.

Yhteinen jääurheilukoulu ei pelkästään säästäisi kustannuksia, vaan takaisi vahvan pohjan mille tahansa jäällä tapahtuvalle urheilulajille. 

Perinteisen taitoluistelukoulun tai muodostelmaluistelukoulun sijaan lapset voisivat jatkossa aloittaa luistelumatkansa myös jääkiekkoon tai ringetteen tähtääville suunnatussa jääurheilukoulussa. Yhteinen jääurheilukoulu ei pelkästään säästäisi kustannuksia, vaan takaisi vahvan pohjan mille tahansa jäällä tapahtuvalle urheilulajille. 

Seurojen keskinäinen yhteistyö myös vähentää tarvetta kilpailla seurojen välillä harjoitusmäärien suhteen. Oheislajien vetäjät, kuten tanssi-, liikkuvuus- ja fysiikkavalmentajat voivat hyvin työskennellä useamman seuran palveluksessa. Tämä ajaa sekä ohjaajan että seurojen etua, koska potentiaalisesti lajin ulkopuolelta saapuva henkilö kykenee vastaamaan luistelijoiden tarpeisiin sitä paremmin, mitä enemmän hän työskentelee heidän kanssaan.

Imagon muutos

Korkeat harrastuskustannukset eivät houkuttele uusia ihmisiä taitoluistelun pariin. Näin ollen on tärkeää tehdä töitä, jotta lajejamme ei nähdä ensisijaisesti rikkaiden perheiden etuoikeutena. Yksi keino tähän on tuoda taitoluistelun harrastuspuoli näkyvämmäksi. Suomen Taitoluisteluliiton visio on ”Koko Suomi luistelee ja parhaat maailman huipulla.”

On siis tärkeää, että taitoluistelu nähdään muunakin kuin kilpaurheiluna. Seuraseminaarissa keskusteltiin sitä, että luistelu on suomalaisten kansantaito ja seurojen sekä Taitoluisteluliiton on omalla toiminnallaan tuettava tätä sanomaa.

Varhaisen erikoistumisen lajina taitoluistelu mielletään liikuntamuotona, joka täytyy aloittaa todella varhain. Luistelun voi kuitenkin aloittaa minkä ikäisenä tahansa ilman aiempaa liikuntataustaa, sillä jokainen luistelija on arvokas taitotasosta huolimatta. Taitoluistelun ei tarvitse olla synonyymi jokapäiväisille harjoituksille ja aktiiviselle kilpailemiselle.

Jokainen luistelija on arvokas taitotasosta huolimatta.

Myös aikuisten harrastusvaihtoehtoja on hyvä nostaa esille. Taitoluistelu on äärimmäisen monipuolinen liikuntamuoto ja aikuiset, jotka viihtyvät luistimet jalassa myös tuovat lapsensa todennäköisesti herkemmin jäähallimaailmaan. Luistelun sanomaa voi tuoda myös osaksi työelämän hyvinvointia esimerkiksi tyhy-päivien muodossa.  

Yksi syy taitoluistelun kalliiseen hintaan on se, että lajiemme parissa toimivat valmentajat ovat koulutettuja. Seuraseminaarissa nostetaankin esille kysymys siitä, että vaaditaanko luistelun riemuun aina palkattu valmentaja vai voisiko esimerkiksi lasten vanhemmista löytyä vapaaehtoisia ohjaajia harrasteliikuntaan?

Myös jäähalli pitäisi nähdä luontaisempana toimintaympäristönä koulun ja päiväkodin liikuntahetkissä, jotta siirtyminen seuran alaisuuteen tuntuisi luontevammalta. Lajin aloittamisen kynnystä madaltavat myös ilmaiset kokeilukerrat.

Lue koonti Seuraseminaarissa nousseista ajatuksista.