Henkilöt

"Täydennys­koulutukset ovat tärkeitä mahdollisuuksia tarkastella omia kehityskohteita"

Valmennus­päällikkö Satu Niittynen vahvistamassa taitoluistelun kärkeä ja omaa johtajuuttaan

16 toukokuun, 2022 Annastiina Hemmi STLL

Suomen Taitoluisteluliiton valmennuspäällikkö Satu Niittynen osallistui Suomen Olympiakomitean järjestämään Johtaa kuin nainen -koulutukseen, jonka tavoitteena on vahvistaa liikunnan ja urheilun parissa toimivien naisten johtamisosaamista sekä kannustaa heitä hakeutumaan urheilun johtotehtäviin.

Satu Niittynen on toiminut Suomen Taitoluisteluliiton valmennuspäällikkönä vuodesta 2014 eli takana on kaksi olympiadia. Sadun tehtävänä on koordinoida valmennusryhmien ja maajoukkueen toimintaa sekä tukea ryhmiin kuuluvia luistelijoita. Johtaa kuin nainen -koulutuksen myötä Satu Niittynen pääsi työn ohella vahvistamaan omaa johtajuuttaan.

– Täydennyskoulutukset ovat tärkeitä mahdollisuuksia pysähtyä tarkastelemaan omaa osaamista ja kehityskohteita. Ilman itsensä kehittämistä työhön voi leipiintyä, Satu sanoo.

Koulutukseen kuului vuoden 2021 aikana 5 tapaamista, joista kaksi oli livetapaamisia. Jokaisessa tapaamisessa oli teema, johon pureuduttiin syvemmin. Tapaamisten välissä oli myös tehtäviä, joihin sai paneutua siinä määrin kun itse halusi.

– Koulutuksissa käsiteltiin muun muassa järjestötoiminnan rakenteita, esiintymistä ja vuorovaikutusta sekä rakennettiin omaa persoonallisuusprofiilia, liikuntatieteiden maisteriksi aiemmin lukenut Satu avaa.

Omiin vahvuuksiin keskittyminen

Osana koulutusta tehtiin laajat persoonallisuusprofiilit, joita isot yritykset käyttävät esimerkiksi rekrytoinneissa. Persoonallisuusprofiilien avulla oli tarkoitus auttaa osallistujia tunnistamaan paremmin omia vahvuuksia ja kehityskohteita sekä hahmottamaan omaa urapolkuaan.

”Koulutuksen aikana sai vahvistusta omille vahvuuksille ja kehityskohteille.”

– Oli äärimmäisen mielenkiintoista nähdä laaja kuvaus omasta persoonasta ja ymmärtää sen myötä millainen työntekijä olen ja millaisiin rooleihin sovin, Niittynen kertoo.

Koulutuksessa käsiteltiin myös hyvää johtajuutta, jonka myötä pääsi tarkastelemaan omia toimintamalleja ja reagointitapoja eri tilanteissa. Täydennyskoulutuksessa keskeistä on herätellä uusia ajatuksia ja oivalluksia sekä antaa aikaa itsereflektiolle.

– Koulutuksen aikana sai vahvistusta omille vahvuuksille ja kehityskohteille. On myös ihan ok, jos jokin ei ole oma vahvuus. Kaikessa ei tarvitse yrittää olla tosi hyvä vaan tee sitä, missä olet hyvä, Satu avaa.

Naisjohtajuus puheenaiheena

Kolmatta kertaa järjestetyn Johtaa kuin nainen -koulutuksen ydinajatuksena on ollut tarjota lisäkoulutusta ja -osaamista nimenomaan naisille, joiden määrä urheilun johtotehtävissä on pienempi kuin miesten. Etenkin huippu-urheilun kärjessä on todella vähän naisia, minkä huomasi myös koulutettavien joukossa.

– Taitoluistelu on tämän suhteen kummajainen enkä ole ikinä työssäni joutunut kipuilemaan sukupuoliroolien kanssa. Oli mielenkiintoista havaita, että muissa toimintaympäristöissä asia ei ole niin, Satu kertoo.

”Oli upeaa tavata ja ryhmäytyä samanhenkisten ihmisten kanssa.”

Valmennuspäällikön mukaan koulutus oli enemmänkin yleinen johtamiskoulutus, jossa haluttiin kouluttaa ja tukea naisia sellaisina kuin ovat. Erikoisen poikkeuksen teki esiintymiskoulutus, jossa kouluttaja jakoi vinkkejä esimerkiksi pukeutumiseen, jotta oman viestin saisi paremmin läpi.

– Lähtökohtaisesti en koe, että ihmisen täytyy esiintyä tietyllä tavalla tai tietyn näköisenä myydäkseen jotain kuulijakunnalle, vaan kompetenssi tulee osaamisesta ja se on aina ykkösasia, Satu toteaa.

Ryhmässä sparrailu oli myös tärkeässä roolissa koulutettavien kesken. Kaikilla osallistujilla oli kokemusta liikunnan ja urheilun parissa työskentelystä tai luottamustehtävissä toimimisesta, joten ymmärrys ja kiinnostus urheiluun yhdisti kaikkia.

– Oli upeaa tavata ja ryhmäytyä samanhenkisten ihmisten kanssa, Satu fiilistelee.

Tuttu mentori taitoluistelumaailmasta

Muiden koulutukseen osallistuneiden lisäksi tukea sai myös omalta mentorilta. Sadun mentorina koko koulutuksen ajan toimi taitoluistelumaailmassa vaikuttanut Laura Raitio, jolla on pitkä kokemus kansainvälisestä liiketoiminnasta sekä hallitustoiminnasta. Laura Raitio toimi kuuden vuoden ajan Taitoluisteluliiton puheenjohtajana.

– Kiireisen kauden keskellä aika ja energia eivät riittäneet tutustumaan täysin uuteen ihmiseen, vaan halusin mentorin, jonka kanssa pääsen heti asian ytimeen. Laura tunsi minut ja lähtökohtani jo etukäteen, Satu avaa valinnan taustoja.

Satu Niittysellä oli koulutuksen alkaessa työn alla Taitoluisteluliiton uusi strategiatyö, johon keskityttiin mentoroinnin ajan. Kyseessä on pitkäjänteinen huippu-urheilun strategia (HUS), jonka lähtökohtana on tarkastella yksinluistelun nykytilaa, onnistumisia ja kehityskohteita yksinluistelussa.

– Laura on ammattilaismentori, joka veti ja auttoi strategiatyötä eteenpäin heitellen minulle kiertopalloja, jotka tulivat tarpeeseen. Ei juteltu lillukanvarsista vaan keskityttiin omalla työpöydällä olevaan projektiin, Satu kertoo tehokkaasta yhteistyöstä.

Huippu-urheilun strategiatyön avulla on luotu pohjaa tulevaisuuden huippuluistelulle, ja työ jatkuu pitkäjänteisesti. Niin jatkuu myös Sadun tavoitteellinen työ taitoluisteluhuipun kärjessä.