Terve luistelija

Stop kiusaamiselle – treeneissä pitää olla turvallinen olo

13 joulukuun, 2018

Suomen Taitoluisteluliitto on mukana Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiede- kunnan tutkimushankkeessa nimeltä PREACT. Hanke selvittelee suomalaisen kilpa- ja harrasteliikunnan syrjinnän ja häirinnän ilmiöitä sekä yrittää löytää mahdollisuuksia ehkäistä niitä ja edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Taitoluistelun harjoittelu tapahtuu pääsääntöisesti ryhmissä, joissa luistelijat ovat taidoiltaan samalla tasolla, sukupuolesta riippumatta. Aina ryhmässä ei kuitenkaan ole hyvä olla. Erinäisistä syistä saattaa esiintyä kiusaamista.

– Kiusaamisen syyt voivat olla esimerkiksi taitotasoon, varakkuuteen ja sukupuoli-identiteettiin liittyviä. Kiusaaminen ilmenee muun muassa jättämällä ryhmän ulkopuolelle, sanoo PREACT- hankkeen vastaava johtaja, urheilupsykologi ja liikuntatieteilijä Marja Kokkonen.

Tytöillä kiusaaminen on yleensä epäsuoraa, jota on paljon vaikeampi havaita kuin fyysinen väkivalta.

– Syrjintään ja kiusaamiseen pitää puuttua, jo lakikin velvoittaa tähän. Seuroilla olisi hyvä olla toimintasuunnitelma kiusaamistilanteiden varalle, josta selviää vastuuhenkilö sekä mitä seurauksia kiusaamisesta tai syrjinnästä seuraa.

Suomen Taitoluisteluliitto oli ensimmäisten urheiluliittojen joukossa ilmoittamassa halukkuutensa osallistua tutkimushankkeeseen. Liitto haluaa edistää omalla toiminnallaan yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista esimerkiksi tukemalla luistelijoiden lähtökohtia ja mahdollisuuksien yhdenvertaistamista, kuten järjestämällä poikaleirejä, tukemalla soveltavaa luistelua ja matalan kynnyksen tapahtumia ympäri Suomen.

”Syrjintään ja kiusaamiseen pitää puuttua, jo lakikin velvoittaa tähän.”

– Lajista johtuvaa kiusaamista ja syrjintää saattaa esiintyä myös jäähallin ulkopuolella, etenkin pojilla koulussa tai jopa perhepiirissä. Kiusaaminen saattaa ilmetä homo-huudoilla tai lauseella ”poikanne harrastaa tyttöjen lajia”, Kokkonen sanoo.

Jokainen on arvokas

Pikkuhiljaa asenteet ovat kuitenkin muuttumassa. Helpotusta on ollut tuomassa myös sosiaalinen media. Pojat voivat ladata omille kanavilleen osaamiaan temppuja ja näyttää koulukavereille sitä omaa juttua. Pojille järjestettävät poikaleirit ja Dudes on skates -kampanja  tuo yhteenkuuluvudeen tunnetta ja antaa mahdollisuuden harjoitella muiden poikien kanssa.

Oma luisteluryhmä tai joukkue on tärkeä yhteisö, jossa kaveriapu ja tuki ovat kunniassa. Jos kuitenkin huomaat, että tuki muuttuu ihan joksikin muuksi, älä ole siitä hiljaa. Kuvassa Espoon Taitoluisteluklubin Blue Arrows -SM-noviisijoukkue, joka ei liity artikkelin kiusaamisaiheeseen.

Niin joukkueessa kuin yksinluistelun ryhmissä olevilla luistelijoilla tulee olla turvallinen olo harjoitella ilman pelkoa kiusaamisesta tai syrjinnästä. Jos kuitenkin itse näet, kuulet tai jopa joudut kiusaamisen kohteeksi, sinulla tulee myös olla turvallista ja luottamuksellista mennä kertomaan asiasta joko joukkueen kapteenille tai ryhmän valmentajalle. Älä jää näiden asioiden kanssa yksin, sillä pahimmillaan syrjintää kokeva urheilija voi lopettaa hänelle tärkeän harrastuksen ja hän alkaa voida henkisesti huonosti.

Emme jaa kaikkien kanssa samoja arvoja tai mielipiteitä, meillä on erilaiset perhetaustat sekä lähtökohdat, mutta jokainen meistä on arvokas ja tärkeä, niin jäällä kuin jään ulkopuolellakin. Meistä jokainen kelpaa juuri tällaisena ja jokaisella on oikeus olla juuri sellainen kuin haluaa.

TEKSTI Ninni Toivonen KUVA Sari Niskanen