Seurassa

ILMO-palvelu käyttöön

14 helmikuun, 2018

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry on avannut ILMO-palvelun, jonka kautta voi ilmoittaa, jos epäilee doping-, kilpailumanipulaatio- tai katsomoturvallisuusrikkomusta. Ihan jokaisella on oikeus vinkata epäilyttävästä toiminnasta.

SUEK painottaa, että ilmoittaja auttaa suojelemaan urheilijoita ja urheilua sekä turvaamaan tasavertaiset ja turvalliset lähtökohdat kaikille urheilijoille. Raportoiduilla tiedoilla on suuri merkitys urheiluun liittyvien väärinkäytösten paljastamisessa ja tutkimisessa.

ILMO-palvelun kautta voi antaa tietoa mahdollisista urheilurikkomuksista nimettömästi tai omalla nimellään. Ilmoituksen sisältö käsitellään luottamuksellisesti ja analysoidaan mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten.

Taitoluistelu-lehti 1/2018