Seurassa

Kilpa- ja harrasteseura yhdistyivät pääkaupungissa

Helsingin Taitoluisteluakatemia otti ensi askeleensa keväällä

14 lokakuun, 2020 Taru Salmi Marion Käyhty

Helsingin Taitoluisteluakatemia (HTA) syntyi keväällä 2020 yhteisen idean äärellä: taitoluistelun harrastamista läpi elämän yksinluistelun ehdoilla, kaikille ikään ja tasoon katsomatta.

Helsingin Taitoluisteluakatemian matka alkoi puoli vuotta sitten keskellä koronakaranteenia. HTA:ssa yhdistyi Oulunkylän Taitoluisteluklubin vahva harresteosaaminen ja Helsingfors Skridskoklubbin yksinluistelijoiden pitkä kilpaluistelun perinne. Alusta alkaen ajatuksena oli rakentaa seura elinikäisen harrastamisen ja yksinluistelun ehdoille.

– Seurassa on paiskittu kevään ja kesän ajan välillä pitkää päivää, jotta kaikki on saatu toimimaan. Nyt kuitenkin kova työ palkitaan, kun arki rullaa ja kausi on saatu käyntiin hyvin valmistautuneena, iloitsee HTA:n puheenjohtaja Maiju Laaksonen.

HTA:n luominen on mahdollistanut toimintatapojen uudistamista ja alkanut kausi tulee kulumaan seuran kulttuurin ja toimintatapojen kehittämisen parissa. Keskustelua käydään jatkuvasti ja toiminnasta tehdään pala kerrallaan enemmän jäsenistön näköistä. Korona on tuonut omat haasteensa yhteisen kulttuurin rakentamiseen, kun esimerkiksi yhteisiä seurapäiviä ei ollut turvallista järjestää.

Luistellen läpi elämän

HTA:n motoksi kirkastui varhaisessa vaiheessa Luistellen läpi elämän.

– Meille on erityisen tärkeää, että HTA:sta löytyy ryhmä kaikille. Halusit sitten maailman huipulle, harrastamaan, jatkaa kilpauran jälkeen rakasta harrastusta tai aloittaa aikuisena aivan alusta. Kun olemme kysyneet mikä luistelussa on parasta, nousee esiin usein lajin monipuolisuus. Monipuolisuus näkyy monella tavalla: On monta tasoa, jolla harjoitella sekä aina eri puolia missä haastaa itseään vielä huipullakin, Maiju kertoo.

HTA:han kaikki ovat tervetulleita. Tämän mainitsee ensimmäisenä myös Daisy Nevalainen (artikkelikuvassa), joka yksi seuran kilpaluistelun vastuuvalmentajista.

”Meille voi tulla minkä ikäisenä ja missä tilanteessa vain – ja löytää oman paikkansa seurasta.”

– Meillä on loistavat mahdollisuudet toteuttaa ja kehittää kaikille avointa luisteluharrastusta! Saman lajin parissa oleminen saa todella vahvan yhteisöllisyyden tunteen aikaan. Isolla porukalla moninaisuus ja monipuolisuus on vahvuus.

Saman allekirjoittaa kilpa- ja harrastepuolella valmentava Hanna-Maria Rutanen.

– Meille voi tulla minkä ikäisenä ja missä tilanteessa vain – ja löytää oman paikkansa seurasta. Ryhmän vaihtaminen seuran sisällä on helppoa, kun taidot kehittyvät tai oma tilanne muuttuu.

Valmennus ei rajoitu vain taitoluisteluun

Helsingin Taitoluisteluakatemia on taitoluisteluseura, mutta Daisy ja Hanna-Maria ovat yksimielisiä siitä, ettei valmentaminen ole vain taitoluisteluun keskittyvää.

Helsingin Taitoluisteluakatemia Hanna-Maria Rutanen
Helsingin Taitoluisteluakatemian Hanna-Maria Rutanen valmentaa sekä harraste- että kilpaluistelijoita.

– Luistelussa on tärkeää oppia käsittelemään epäonnistumisia ja opetella harjoittelemaan. Korostamme luistelijoiden itsereflektointia, jotta harjoittelu olisi aina aktiivista. Samalla on tärkeää, että valmentaja ja luistelija kulkevat yhdessä samaa matkaa: koetaan yhdessä myös pettymykset, ei vain onnistumiset, Daisy summaa.

Hanna-Maria nostaa myös esiin jatkuvan yhdessä oppimisen.

”Lähtökohtana on oppia elämästä, ei vain taitoluistelusta.”

– Lähtökohtana on oppia elämästä, ei vain taitoluistelusta.

Molemmat valmentajat kokevat kasvavan vuorovaikutuksen tärkeänä osana valmentamistaan.

– On tärkeää antaa luistelijan kertoa omin sanoin kokemuksestaan, jotta molemmat oppivat tilanteesta, Hanna-Maria sanoittaa.

Daisy alleviivaa samaa.

– On tärkeää, että yhteys valmentajan ja luistelijan välillä on auki. Koen erittäin tärkeäksi, että luistelijat kokevat minut helposti lähestyttäväksi. Avoin ja luottamuksellinen vuorovaikutus mahdollistavat luistelijan motivoinnin, esimerkiksi kysymällä kysymyksiä.

Kausi ja HTA:n polku on vasta alussa ja paljon on vielä tehtävää.

– Haluamme kehittää taitoluistelua lajina ja omalla esimerkillä tehdä siitä avoimempaa, turvallisempaa ja innostavaa, summaa Maiju Laaksonen.