Tietoa lajista

STLL pyysi tutkinta-apua

SUEK:in selvitys epäillystä seksuaalisesta häirinnästä taitoluistelussa valmistunut

26 tammikuun, 2020 STLL Sari Niskanen

Nyt valmistunut selvitys seksuaalisen häirinnän epäilyistä on koskenut yhtä henkilöä, eikä hän enää toimi Taitoluisteluliiton jäsenseurassa. Kyseessä on eri henkilö, kuin aiemmin tällä viikolla julkisuudessa esille tullut epäeettisestä käytöksestä kilpailukiellon saanut valmentaja.

Suomen Taitoluisteluliitto sai loppuvuonna 2018 sekä vuoden 2019 aikana tietoonsa epäilyjä taitoluistelussa esiintyneestä seksuaalisesta häirinnästä valmennustilanteissa. Taitoluisteluliitto pyysi Suomen urheilun eettisen keskuksen SUEK ry:n apua tutkintaan. Tutkinnan ensivaiheen jälkeen ilmeni, ettei asiasta ilmoittanut henkilö, eivätkä muut kuullut asianosaiset antaneet suostumustaan viedä asiaa viranomaiskäsittelyyn. Osin julkisuudenkin kautta saatujen lisätietojen johdosta tutkintaa jatkettiin SUEKissa toiseen vaiheeseen, joka on nyt saatu päätökseen. Taitoluisteluliitto on antanut SUEKille kaiken tukensa asian perinpohjaisessa selvittämisessä.  

Liitto rohkaisee kuitenkin kaikkia täysi-ikäisiä henkilöitä siihen, että mikäli on kohdannut lajin parissa seksuaalista häirintää, olisi yhteydessä viranomaiseen.

SUEK on nyt raportoinut tutkintansa lopputulokset Taitoluisteluliitolle. Epäillyt tapaukset koskien seksuaalista häirintää ovat yli kymmenen ja osin yli viidentoista vuoden takaa. Tutkinnassa ja samanaikaisesti tehdyissä perusteellisissa selvityksissä myös viranomaisten kanssa on käynyt ilmi, ettei Taitoluisteluliitolla ole edelleenkään edellytyksiä puuttua selvityksen alla olleisiin tapahtumiin. Tämä johtuu siitä, että asianomistajat ovat täysi-ikäisiä henkilöitä, eikä Taitoluisteluliitto voi viedä asiaa eteenpäin viranomaisille ilman asianomistajien suostumusta.

Yhteys viranomaisiin

Taitoluisteluliitto painottaa, että jos on syytä epäillä, että alaikäinen on kohdannut lajin parissa seksuaalista ahdistelua, asia viedään aina eteenpäin viranomaisten selvitettäväksi, vaikka henkilö ei sitä itse haluaisi. Tämä tarkoittaa käytännössä yhteistyön tekemistä lastensuojelun kanssa. Jos henkilö on ehtinyt täyttää 18 vuotta, eli on täysi-ikäinen, Taitoluisteluliitto ei voi viedä asiaa eteenpäin viranomaisille ilman henkilön suostumusta. Liitto rohkaisee kuitenkin kaikkia täysi-ikäisiä henkilöitä siihen, että mikäli on kohdannut lajin parissa seksuaalista häirintää, olisi yhteydessä viranomaiseen.

– Vaikka epäillyistä seksuaalista häirintää koskevista tapahtumista on kulunut vuosia, ja vaikka emme ilman asianosaisten suostumusta voi viedä asiaa viranomaisille, niin asiasta ei ole kerrottu turhaan. Näistä kokemuksista saamme kallisarvoista oppia, kun kehitämme tapoja turvata valmennuksen laatua seuroissa. Käymme asianosaisten kanssa vielä keskusteluja, jotta heidän kokemuksensa auttaa tässä toimintatapojen kehittämisessä. Tämän nyt selvittelyssä olleen tapauksen osalta olemme varautuneet siihen, että järjestämme ammattilaisapua asianosaisille ja autamme parhaamme mukaan myös mahdollisissa viranomaisselvityksissä heidän niin toivoessaan, Suomen Taitoluisteluliiton puheenjohtaja Laura Raitio toteaa.

Suomen Taitoluisteluliitto on syvästi pahoillaan ja järkyttynyt tapauksista. Liitolla on seksuaaliselle häirinnälle ja epäasialliselle käyttäytymiselle ehdoton nollatoleranssi, eikä kenenkään pitäisi joutua kohtaamaan mitään tämänkaltaista tai aiemmin viime aikoina julkisuudessa esillä olleita asioita lajin parissa.

Urheilijan ääni kuuluviin

Eettisten asioiden työryhmän lisäksi Taitoluisteluliitto on perustanut entisistä urheilijoista koostuvan työryhmän, jonka tarkoitus on vahvistaa urheilijoiden äänen kuuluminen liiton päätöksenteossa. Lisäksi perustetun eettisten asioiden työryhmän tehtävänä on laajasti käsitellä toiminnan eettisiä asioita ja erityisesti vahvistaa toimintatapoja, joiden avulla epäilyksiin eettisten sääntöjen vastaisesta toiminnasta voidaan puuttua.

Avoimeen keskusteluun kannustamisen lisäksi liitto voi puuttua epäkohtiin myös viemällä ne kurinpitolautakunnan käsiteltäväksi. Itsenäinen ja riippumaton kurinpitolautakunta käyttää ylintä kurinpitovaltaa Suomen Taitoluisteluliitossa ja määrää rangaistukset sääntöjen vastaisesta toiminnasta.

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry

SUEK ry vahvistaa yhdessä muiden toimijoiden kanssa eettisesti kestävää urheilukulttuuria. SUEKin tehtäviä ovat antidopingtoiminta, kilpailumanipulaation torjunta, katsomoturvallisuuden ja -viihtyvyyden edistäminen. SUEK tekee tinkimättömästi töitä reilun pelin ja puhtaan urheilun puolesta. Luotettavasti, oikeudenmukaisesti ja yhdessä.

Tavoite
Suomalainen urheilu toimii reilusti ja eettisesti: Kaikilla urheilujärjestöillä on toimintaa ohjaavia eettisiä ohjelmia, joita päivitetään. Ohjelmat toimivat esimerkkeinä kansainvälisessä urheiluliikkeessä ja muilla suomalaisen yhteiskunnan aloilla.

Lisätietoa Suomen urheilun eettinen keskus