Kiss & Cry

Tavoitteena yhdenvertainen harrastusympäristö

Kansainvälinen luistelu­liitto tiukensi transsuku­puolisten luistelijoiden kilpailusääntöjä

4 tammikuun, 2024 Emmi Koskiniemi STLL

Kansainvälinen luisteluliitto (ISU) päivitti transsukupuolisten urheilijoiden kilpailemista koskevia sääntöjä lokakuussa. Uusi päivitys on tärkeä askel lajille, sillä aiempaa selkeämmät ja tarkemmin määritellymmät reunaehdot mahdollistavat entistä yhdenvertaisemmat kilpailumahdollisuudet kaikille luistelijoille. ISU:n kilpailusäännöissä on kuitenkin edelleen sarjat vain kahdelle sukupuolelle.

Ensimmäisen kerran Kansainvälinen luisteluliitto käsitteli transsukupuolisten luistelijoiden kilpailusääntöjä elokuussa 2021 julkaistussa sääntökirjassa. Tätä tarkennettiin uudelleen joulukuussa 2021 ennen lokakuussa 2023 julkaistua uusinta päivitystä. Säännöstön tavoitteena on, että kaikki voivat sukupuolestaan riippumatta harrastaa urheilua turvallisessa ja häirinnästä vapaassa ympäristössä. Samalla kuitenkin halutaan varmistaa, että kilpailut ovat nyt ja tulevaisuudessa oikeudenmukaisia.

Hormonitasoja valvotaan

Urheilijat, jotka vaihtavat kilpailusarjansa naisista miehiin, voivat tehdä sen ilman rajoituksia, kunhan he toimittavat ISU:lle vahvistamista varten kirjallisen ja allekirjoitetun ilmoituksen omasta sukupuolestaan. Hormonihoidon aloittanut transmies menettää tässä yhteydessä samalla oikeutensa kilpailla naisten sarjassa.

Hormonitasojen valvomista käsittelevät säännöt pätevät vain silloin, kun urheilija siirtyy transitionsa myötä naisten sarjaan: Vähintään neljä vuotta voimassa olevan ilmoituksen lisäksi, luistelijan testosteronitason täytyy olla alle 2,5 nmol/L. Tämä vaatimus tiukentui vuonna 2021 asetetuista ohjeistuksista, joissa testosteronin maksimimääräksi määriteltiin 5 nmol/L.

Mikäli urheilija aloittaa transitionsa ennen kahdettatoista ikävuotta tai murrosiän alkua, täytyy testosteronitason pysyä jatkuvasti alle 2,5 nmol/L vähintään vuoden ajan ennen kuin voidaan myöntää oikeus osallistua naisten sarjan kilpailuihin. Murrosiän jälkeen alkavia transitioita koskee muuten samat säännöt, mutta karenssi on kaksi vuotta vuoden sijaan. ISU pidättää murrosiän ylittäneiden osalta oikeuden tapauskohtaiseen arvioon ja mahdollisen karenssin pidentämiseen, jos tämä on perusteltua.

”Tämä mahdollistaisi sen, ettei sukupuolta ei tarvitsisi määritellä laisinkaan osallistuakseen kilpailuun.”

Muutosajalla urheilijan täytyy toimittaa todistus ISU:lle testosteronitasostaan kuukausittain. Kun tämä vuoden tai kahden kestänyt aika on saatettu onnistuneesti päätökseen, sitoutuu urheilija toimittamaan satunnaisia testauksia varten ajankohtaiset sijaintitietonsa WADA:n (World Anti Doping Agency) järjestelmään sekä joka kolmas kuukausi toteutettavaan testosteronitasojen testaamiseen.

Tämän jälkeen urheilijalle voidaan myöntää oikeus kilpailla naisten sarjassa.

Mikäli tulevaisuudessa toteutettavassa testauksessa testosteronitaso ylittää vaaditun alle 2,5 nmol/L tai jos sijaintitietoja ei päivitetä vaaditussa ajassa WADA:n järjestelmiin, naisten sarjassa saavutetut tulokset mitätöidään, minkä lisäksi urheilija menettää kilpailuoikeutensa vuoden tai kahden ajaksi, jota koskee muutosajan kuukausittaiset valvontasäännöt.

Säännöstön soveltaminen

ISU suosittelee, että kukin jäsenliitto ottaa käyttöön omat sääntönsä koskien transsukupuolisten urheilijoiden kilpailua. Yhteisten sääntöjen noudattamista suositellaan kuitenkin lajin korkeimmilla kotimaisilla tasoilla. Mikään liiton oma säännös ei kuitenkaan kumoa lokakuussa päivitettyjä kansainvälisiä ohjeistuksia, joten ISU:n alaisissa kilpailuissa säännöt ovat aina kaikille samat.

”Tavoitteena on saada kirjattua ensi kaudelle liiton omat viralliset säännöt transsukupuolisten kilpailemiseen.”

– Kyseessä on tärkeä ja ajankohtainen aihe, jota täytyy käsitellä Suomen Taitoluisteluliiton Kilpaileminen-työryhmässä. Tavoitteena on saada kirjattua ensi kaudelle liiton omat viralliset säännöt transsukupuolisten kilpailemiseen. Tällä hetkellä meillä ei ole kuitenkaan käytössä mitään omia sääntöjä, jotka poikkeaisivat ISU:n ohjeistuksista, Suomen Taitoluisteluliiton kilpailupäällikkö Laura Tykkyläinen kertoo.

Alemmilla kilpailutasoilla, kuten harrastesarjoissa, voidaan kuitenkin ISU:n mukaan halutessaan noudattaa lievempiä vaatimuksia.

– Olemme pallotelleet työryhmän kanssa esimerkiksi sellaista vaihtoehtoa, jossa harrastetasolla olisi kaikille avoin kilpailusarja. Tämä mahdollistaisi sen, ettei sukupuolta ei tarvitsisi määritellä laisinkaan osallistuakseen kilpailuun, Laura lisää.