Kärkipiikki

Havaintoja ulkokaarelta

Tätä kirjoittaessani Suomi on eilen luistellut muodostelmaluistelun maailmanmestariksi. Ja millä tavalla. Kylmän seesteisesti kohti ennalta asetettua tavoitetta...

Yhdessä taitoluistellen

Taitoluistelu synnyttää suuria tunteita, luo elämyksiä ja synnyttää kokemuksia sekä kaukalossa että sen ulkopuolella. Parhaimmillaan lajin parissa voi saavuttaa...

Terve urheilija

Terveen urheilijan päämäärä on nauttia harjoittelusta päivästä toiseen sekä asettaa itselleen tavoitteita ja pyrkiä saavuttamaan asettamansa tavoitteet. Urheili...